หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2566

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2565

หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Robot Camp 2023 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Recent Activities)

อัพเดทล่าสุด

EVENT >>(กด Link)

>>นำเสนองานวิจัย Tank Driving Simulator และร่วมรับธงเป็นเจ้าภาพ TSME ICoME 2024
>>เปิดเรียนวิชา Mechatronics ปี 66 ภาคปลาย ป.โท Robotics ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
>>เปิดเรียนชุดวิชา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2566
>>โครงการอบรมระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
>>Robot Camp 2023 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>>กรรมการตัดสินโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park
>>คณะกรรมการ Area Chair ทางด้านหุ่นยนต์ ICA-SYMP 2023 IEEE CSS Thailand
>>ประชุมกลุ่มสัมมนา Focus Group: นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
>>KU-Sriracha International Forum 2021 “EEC-University-Industry Networks in Digital Platform Innovation”
>>(ICEP2021) Reduction of Fine Particulate Matter (PM2.5) Emission from Light-Duty Diesel Vehicle Idling using Compressed Natural Gas (CNG) in Dual Fuel Mode
>>โปรแกรมประเมินความสามารถในการทรงตัว ได้รับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา P L
>>คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) / EEC
>>เครื่องยืดหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว
Robotics for EEC เกษตรศาสตร์ ศรีราชา RAAS
เรียนรู้ใหม่ๆ Course

ppt pdf ppp slide

Create AccountLog In Your Account