หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2566

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2565

หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตร Robotics ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักสูตรปริญญาโท (รอบค่ำ) วิศวกรรมเครื่องกล (Robotics) ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Robot Camp 2023 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Recent Activities)

อัพเดทล่าสุด

EVENT >>(กด Link)

>>นำเสนองานวิจัย Tank Driving Simulator และร่วมรับธงเป็นเจ้าภาพ TSME ICoME 2024
>>เปิดเรียนวิชา Mechatronics ปี 66 ภาคปลาย ป.โท Robotics ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
>>เปิดเรียนชุดวิชา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2566
>>โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology
>>โครงการอบรมระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
>>Robot Camp 2023 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>>กรรมการตัดสินโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park
>>คณะกรรมการ Area Chair ทางด้านหุ่นยนต์ ICA-SYMP 2023 IEEE CSS Thailand
>>ประชุมกลุ่มสัมมนา Focus Group: นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
>>KU-Sriracha International Forum 2021 “EEC-University-Industry Networks in Digital Platform Innovation”
>>(ICEP2021) Reduction of Fine Particulate Matter (PM2.5) Emission from Light-Duty Diesel Vehicle Idling using Compressed Natural Gas (CNG) in Dual Fuel Mode
>>โปรแกรมประเมินความสามารถในการทรงตัว ได้รับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา P L
>>คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) / EEC
>>เครื่องยืดหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว
Robotics for EEC เกษตรศาสตร์ ศรีราชา RAAS
เรียนรู้ใหม่ๆ Course

ppt pdf ppp slide

Create AccountLog In Your Account