หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2566

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม ม.เกษตร ศรีราชา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2565

หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Robot Camp 2023 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EVENT >>(กด Link)

พฤษภาคมกรรมการตัดสินโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park
เมษายนจัดอบรมการใช้งาน อบรมการใช้ CNC/ master cam โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มีนาคมประชุมทีมวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ร่วมงานกันใน EEC ขอบคุณ ทีมวิจัยกายภาพบำบัด / คลีนิก มหาวิทยาลัยบรูพา
กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ Area Chair ทางด้านหุ่นยนต์ ICA-SYMP 2023 IEEE CSS Thailand
มกราคม 2565ประชุมกลุ่มสัมมนา Focus Group: นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
พฤศจิกายน 2564KU-Sriracha International Forum 2021 “EEC-University-Industry Networks in Digital Platform Innovation”
Section Robotics: 2.30 PM-3.30 PM on 26 NOV 2021. GMT+7.
พฤศจิกายน 2564(ICEP2021) Reduction of Fine Particulate Matter (PM2.5) Emission from Light-Duty Diesel Vehicle Idling using Compressed Natural Gas (CNG) in Dual Fuel Mode
ตุลาคม 2564ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประเมินความสามารถในการทรงตัว ได้รับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา post Link
ตุลาคม 2564คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) / EEC
กันยายน 2564เครื่องยืดหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

(Recent Activities)

อัพเดทล่าสุด

Robotics for EEC เกษตรศาสตร์ ศรีราชา RAAS
เรียนรู้ใหม่ๆ Course

ppt pdf ppp slide

Create AccountLog In Your Account