โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

ยินดีรับ Mr. YUKI UENO นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา Koichi Oka Professor OKA, Koichiผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS) Research​ Internship Program ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น รายชื่อนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ Working in a Project. Working in a Project. Final Project. นิสิต ป.โท Robot จาก Kochi มาฝึกงานที่แลปสำเร็จแล้วครับ เขาเรียนจบ ป.โทแล้ว ได้งานที่ Yawasaki Robot ที่ Kobe มาเรียนต่อที่แลป ในช่วงสองสัปดาห์เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์เพิ่มเติม
Complete Reading

การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ / ม.เกษตรศาสตร์ & บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / Asst.Prof. Kittipong Yaovaja (D.Eng)หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (Head of RAAS research Group) https://youtube.com/shorts/9RKfDfd8FmQ?feature=share …………………………………………….. 9 /13 สิงหาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 10 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 8 ตุลาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร – Plan to Success in Prototyping 8 พฤศจิกายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 2564 เยี่ยมชม KUBOTA Farm “ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน” มกราคม 2565 มาเรียนรู้งานเพิ่มเติมว่าปลูกผลไม้ยังไงให้ได้ผล ทดสอบกินเพลินอร่อยมาก
Complete Reading

Reduction of Fine Particulate Matter (PM2.5) Emission from Light-Duty Diesel Vehicle Idling using Compressed Natural Gas (CNG) in Dual Fuel Mode

The 3rd International Conference on Energy and Power (ICEP2021) will be organised by Chiang Mai University, Thailand and Zhejiang University, China in association with the Australian Society of Energy and Power (ASEP) from 18-20 November 2021. Due to the COVID-19 crisis around the globe, the ICEP2021 conference was organised Online using the Zoom Meeting App. You can watch the recordings on YouTube
Complete Reading

KU-Sriracha International Forum 2021 “EEC-University-Industry Networks in Digital Platform Innovation”

Session 1: Perspectives of Futuristic Opportunities in the Healthcare Industry (9.45AM- 11.05 AM .)Session 2: Next-generation Vehicles in EEC Toward the Future of Thailand’s Sustainable Development (11.10 AM – 12.30 AM )Session 3: AI Driven Society and Future Impacts in Thailand (1.30PM – 2.30PM)Session 4: Robotics and Super Smart Society for a New World Order
Complete Reading

โครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หุ่นยนต์เครื่องตัดหญ้าอัจฉริยะ(Automatic Mower) นายกษิภัท สายทอง เลขที่5830360055นายก้องภพ อินทุลักษณ์ เลขที่5830360063นายทศพล กุลประยงค์ เลขที่5830360241นายธีรพร เจริญผ่อง เลขที่5830360349 บทคัดย่อ เมษายน 2562 สารบัญเรื่อง หน้าชื่อโครงงาน กบทคัดย่อ ขกิตติกรรมประกาศ คสารบัญ งสารบัญภาพ ฉบทที่ 1 บทนำ 11.1 ความสำคัญของที่มาและปัญหา 11.2 วัตถุประสงค์ 11.3 ขอบเขตการศึกษา 11.4 ความรู้จากสาขาวิศวกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ 21.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 32.1 ตู้ควบคุมส่วนกลาง 32.1.1 อาดุยโน่(Arduino) 42.1.2 รีเลย์ (Relay) 42.1.2.1 ส่วนของขดลวด (coil) 52.1.2.2 ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) 52.1.3 สวิตช์แบบกระดก (Rocker
Complete Reading

โครงงานพัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินของกล่องควบคุมเครื่องยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา โครงงานวิศวกรรมโครงงานพัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินของกล่องควบคุมเครื่องยนต์สำหรับรถ Formula Student 2018-2019Develop Gasoline Fuel injection system with ECU Motec M4for use in Formula student2018-2019นาย กรวิชญ์ โชติเจริญนาน เลขประจำตัว 5830302039นาย ธนพล บุญธรรม เลขประจำตัว 5830302331นาย ปิยชนน์ นาคสวัสดิ์ เลขประจำตัว 5830302454นาย รชฏพงศ์ ลี้ทวีสุข เลขประจำตัว 5830302616นาย สนธยา สาอาจ เลขประจำตัว 5830302799 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต บทคัดย่อโครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินของกล่องควบคุมเครื่องยนต์(ECU) ของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ Honda cbr 600rr ปี 2003 การปรับแต่งการจ่ายเชื้อเพลิงนั้น เราจะใช้โปรแกรม
Complete Reading

การใช้งานเครื่องซีเอ็นซีแบบกัด CNC milling ด้วย Adtech 4640 cnc controller

อุปกรณ์และเครื่องมือ ตอนที่่ 1 การเขียนแบบ ตัวอย่าง Solid CAM ตอนที่ 2หน้า monitor เป็นหน้าหลัก ตอนที่่ 3 การ Set ตำแหน่ง Work การกัดชิ้นงาน CNC การแตะชิ้นงาน CNC การ Set ตำแหน่ง work object แตะผิวบน การกัดชิ้นงาน รอบที่ 13000 rpm การเก็บละเอียด CNC กัดงาน พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม CNC เบื้องต้น CNC Programming หรือ การสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานเครื่องจักร CNC นั้น มี 3 วิธีหลักๆ คือ การป้อนโปรแกรมโดยตรงที่เครื่องจักร, การเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประเภท Text Editor แล้วนำไปโหลดเข้าเครื่องจักร CNC และวิธีการใช้ CAD/CAM
Complete Reading

การใช้งานเครื่องซีเอ็นซีแบบกัด CNC milling ด้วย Siemens CNC controller

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา (Kittipong Yaovaja) ย้ายมาที่ห้องใหม่แล้ว ติวเข้มๆ เพิ่มอีก 3 วัน สำหรับเครื่อง CNC อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ทั้งภาษาค่ายเยอรมันและภาษาค่ายญี่ปุ่น ตอนที่ 1 การป้อนโปรแกรมหน้าเครื่อง ส่วนมากใช้ในกรณีที่ชิ้นงานมีรูปร่างไม่ซับซ้อน เป็นเส้นตรง ไม่ต้องคำนวณอะไรมาก และในกรณีที่แก้ไขโปรแกรมนิดหน่อย. ข้อดี ของวิธีนี้คือ รวดเร็ว, ไม่ต้องใช้ Software ที่มีราคาค่อนข้างสูง ข้อเสีย คือ ผู้เขียนต้องมีความชาญและเข้าใจ code ของโปรแกรมเป็นอย่างดี, เสี่ยงต่อการป้อนข้อมูลผิด  ดังนั้นวิธีนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรมีการตรวจสอบโปรแกรมให้ละเอียด ก่อนเริ่มทำงานจริง การใช้โปรแกรมประเภท text editor เช่น notepad, Microsoft word ในการเขียนโปรแกรม  สำหรับวิธีนี้ก็คล้ายกับแบบแรก เพียงแต่เปลี่ยนวิธีจากการป้อนหน้าเครื่องมาเป็นการสร้างในคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยนำไปโหลดเข้าเครื่อง ข้อดี เหมือนกับการป้อนหน้าเครื่องแต่อาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนการโหลดโปรแกรมเข้าเครื่องขึ้นมา, การป้อนที่หน้าคอมพิวเตอร์ความผิดพลาดอาจจะน้อยกว่า เพราะการป้อนข้อมูล การ copy อะไรต่างๆ อาจทำได้ง่ายกว่า ข้อเสีย
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account