โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

ยินดีรับ Mr. YUKI UENO นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา Koichi Oka Professor OKA, Koichiผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS) Research​ Internship Program ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น รายชื่อนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ Working in a Project. Working in a Project. Final Project. นิสิต ป.โท Robot จาก Kochi มาฝึกงานที่แลปสำเร็จแล้วครับ เขาเรียนจบ ป.โทแล้ว ได้งานที่ Yawasaki Robot ที่ Kobe มาเรียนต่อที่แลป ในช่วงสองสัปดาห์เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์เพิ่มเติม
Complete Reading

การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ / ม.เกษตรศาสตร์ & บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / Asst.Prof. Kittipong Yaovaja (D.Eng)หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (Head of RAAS research Group) https://youtube.com/shorts/9RKfDfd8FmQ?feature=share …………………………………………….. 9 /13 สิงหาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 10 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 8 ตุลาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร – Plan to Success in Prototyping 8 พฤศจิกายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร 2564 เยี่ยมชม KUBOTA Farm “ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน” มกราคม 2565 มาเรียนรู้งานเพิ่มเติมว่าปลูกผลไม้ยังไงให้ได้ผล ทดสอบกินเพลินอร่อยมาก
Complete Reading

โครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หุ่นยนต์เครื่องตัดหญ้าอัจฉริยะ(Automatic Mower) นายกษิภัท สายทอง เลขที่5830360055นายก้องภพ อินทุลักษณ์ เลขที่5830360063นายทศพล กุลประยงค์ เลขที่5830360241นายธีรพร เจริญผ่อง เลขที่5830360349 บทคัดย่อ เมษายน 2562 สารบัญเรื่อง หน้าชื่อโครงงาน กบทคัดย่อ ขกิตติกรรมประกาศ คสารบัญ งสารบัญภาพ ฉบทที่ 1 บทนำ 11.1 ความสำคัญของที่มาและปัญหา 11.2 วัตถุประสงค์ 11.3 ขอบเขตการศึกษา 11.4 ความรู้จากสาขาวิศวกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ 21.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 32.1 ตู้ควบคุมส่วนกลาง 32.1.1 อาดุยโน่(Arduino) 42.1.2 รีเลย์ (Relay) 42.1.2.1 ส่วนของขดลวด (coil) 52.1.2.2 ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) 52.1.3 สวิตช์แบบกระดก (Rocker
Complete Reading

2021 Robotics (RASE) Orientation and Ideas.

Refer to Robotics and Automation System Engineering (International Program) KU Sriracha Freshmen Activities – 2021 Orientation on June 26, 2021– English conversation class July 14, 2021 / July 17, 2021 / July 22, 2012 ถามนักเรียนว่า “มหาวิทยาลัยยังจำเป็นไหม”– นักเรียนยังไม่รู้ว่าจะทำงานได้ยังไง เพราะโรงเรียนมัธยมยังไม่ได้ให้ความรู้ที่เพียงพอในการทำงาน นักเรียนจ่ายเงินมาเรียนเพราะว่าต้องการทักษะบางอย่างเพิ่มให้สามารถทำงานได้– ปริญญาอาจจะไม่ใช่คำตอบ แต่เราต้องไขว่คว้าหาความรู้ตลอดเพื่อสามารถทำงานได้จริง โดยเฉพาะการทำงานจริงแบบโปรเจ็ค– นักเรียนอยากเรียนสูงๆ ต้องเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ หรือการวิจัย และสามารถไปหาทุนเรียนต่อได้ด้วย– นักเรียนอยากได้สังคมมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสำคัญหลักเพราะว่าเราได้พัฒนาบุคลิกเรา ความคิดต่างๆ จากเพื่อนหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย – การทำงานเราสนใจว่าเราทำอะไรเป็นบ้าง มีประสบการณ์ไหม เราแนวทางการทำงานอาจจเป็นการจ้างเป็นงานๆ
Complete Reading

การใช้งานเครื่องซีเอ็นซีแบบกัด CNC milling ด้วย Adtech 4640 cnc controller

อุปกรณ์และเครื่องมือ ตอนที่่ 1 การเขียนแบบ ตัวอย่าง Solid CAM ตอนที่ 2หน้า monitor เป็นหน้าหลัก ตอนที่่ 3 การ Set ตำแหน่ง Work การกัดชิ้นงาน CNC การแตะชิ้นงาน CNC การ Set ตำแหน่ง work object แตะผิวบน การกัดชิ้นงาน รอบที่ 13000 rpm การเก็บละเอียด CNC กัดงาน พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม CNC เบื้องต้น CNC Programming หรือ การสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานเครื่องจักร CNC นั้น มี 3 วิธีหลักๆ คือ การป้อนโปรแกรมโดยตรงที่เครื่องจักร, การเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประเภท Text Editor แล้วนำไปโหลดเข้าเครื่องจักร CNC และวิธีการใช้ CAD/CAM
Complete Reading

การใช้งานเครื่องซีเอ็นซีแบบกัด CNC milling ด้วย Siemens CNC controller

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา (Kittipong Yaovaja) ย้ายมาที่ห้องใหม่แล้ว ติวเข้มๆ เพิ่มอีก 3 วัน สำหรับเครื่อง CNC อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ทั้งภาษาค่ายเยอรมันและภาษาค่ายญี่ปุ่น ตอนที่ 1 การป้อนโปรแกรมหน้าเครื่อง ส่วนมากใช้ในกรณีที่ชิ้นงานมีรูปร่างไม่ซับซ้อน เป็นเส้นตรง ไม่ต้องคำนวณอะไรมาก และในกรณีที่แก้ไขโปรแกรมนิดหน่อย. ข้อดี ของวิธีนี้คือ รวดเร็ว, ไม่ต้องใช้ Software ที่มีราคาค่อนข้างสูง ข้อเสีย คือ ผู้เขียนต้องมีความชาญและเข้าใจ code ของโปรแกรมเป็นอย่างดี, เสี่ยงต่อการป้อนข้อมูลผิด  ดังนั้นวิธีนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรมีการตรวจสอบโปรแกรมให้ละเอียด ก่อนเริ่มทำงานจริง การใช้โปรแกรมประเภท text editor เช่น notepad, Microsoft word ในการเขียนโปรแกรม  สำหรับวิธีนี้ก็คล้ายกับแบบแรก เพียงแต่เปลี่ยนวิธีจากการป้อนหน้าเครื่องมาเป็นการสร้างในคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยนำไปโหลดเข้าเครื่อง ข้อดี เหมือนกับการป้อนหน้าเครื่องแต่อาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนการโหลดโปรแกรมเข้าเครื่องขึ้นมา, การป้อนที่หน้าคอมพิวเตอร์ความผิดพลาดอาจจะน้อยกว่า เพราะการป้อนข้อมูล การ copy อะไรต่างๆ อาจทำได้ง่ายกว่า ข้อเสีย
Complete Reading

งานเส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล 2561-2562

Today is May 25,2019. The mechanical enginering project road show is now running in the 23th building. Faculty of engineering at Sriracha.The senior projects were presented in the event. Some of those are developing of student formula racing car. The development of tilt adjustable Drone robot. The development of a agriculture robots like a serial-link
Complete Reading

Engineering Project.

สนุกสนาน​ยามค่ำคืน​ ใกล้ปิดโปรเจ็คกันแล้ว​ นั่งทำกันสนุกเลย​ ยาวๆไป​ ใครยังไม่เสร็จแล้วยังไม่ทำมาอีกบ้าง Update งานประกอบร่างและพัฒนารถไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ​ ม.เกษตร​ ศรีราชา​ ขึ้นโครง ชำแหละทุกชิ้นส่วน​ใหม่ ภายใน​ 3 เดือน​ ตอนนี้ใกล้บินแล้วครับ​ พ่นสี​ ขึ้นบอดี้​ สัปดาห์นี้มาเร่งต่อระบบไฟฟ้ากัน วันนี้ใส่​ mask สู้​ COVID-19​ ทีมหุ่นยนต์น้อย​ KUME.​โครงงานพัฒนารถไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติจากเศษเหล็ก. We don’t have much time. (like that Elon musk said) Some of my projects and much much more. เทอมนี้เหลือเวลาไม่นาน สู้ต่อไป ทีมเรา เด็กวิดวะศรีชาออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าล้ำสมัยจากเศษเหล็กออกแบบระบบลำเลียงจากพาเลทแข่งกับชาวจีนออกแบบลำเลียงจัดวางกระดาษซาลาเปา พัทยาออกแบบระบบทดสอบแรงสำหรับเครื่องมือแพทย์ออกแบบเตียงบริหารหลังand much more…..for commercial propose. #KU#RAAS#ศรีราชา มาร่วมกันเชียร์กูมีโรบอทซีซั่น 4 ครับ
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account