2021 Robotics (RASE) Orientation and Ideas.

2021 Robotics (RASE) Orientation and Ideas.

Refer to Robotics and Automation System Engineering (International Program) KU Sriracha Freshmen Activities – 2021 Orientation on June 26, 2021– English conversation class July 14, 2021 / July 17, 2021 / July 22, 2012 ถามนักเรียนว่า “มหาวิทยาลัยยังจำเป็นไหม”– นักเรียนยังไม่รู้ว่าจะทำงานได้ยังไง เพราะโรงเรียนมัธยมยังไม่ได้ให้ความรู้ที่เพียงพอในการทำงาน นักเรียนจ่ายเงินมาเรียนเพราะว่าต้องการทักษะบางอย่างเพิ่มให้สามารถทำงานได้– ปริญญาอาจจะไม่ใช่คำตอบ แต่เราต้องไขว่คว้าหาความรู้ตลอดเพื่อสามารถทำงานได้จริง โดยเฉพาะการทำงานจริงแบบโปรเจ็ค– นักเรียนอยากเรียนสูงๆ ต้องเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ หรือการวิจัย และสามารถไปหาทุนเรียนต่อได้ด้วย– นักเรียนอยากได้สังคมมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสำคัญหลักเพราะว่าเราได้พัฒนาบุคลิกเรา ความคิดต่างๆ จากเพื่อนหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย – การทำงานเราสนใจว่าเราทำอะไรเป็นบ้าง มีประสบการณ์ไหม เราแนวทางการทำงานอาจจเป็นการจ้างเป็นงานๆ
Complete Reading

Panasonic Lumix GX85

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

WISP Mode คืออะไร? สอนตั้งค่า Tenda AC10 ให้ทำงานในโหมด WISP และ Universal Repeater เริ่มจากมันเชื่อมต่อกับ Wifi ของ Tenda หลังจากนั้นไป google chrome ไป 192.168.0.1 และมันจะพยายามต่อสายแลนด์ แต่เราจะไม่ใช้สาย LAN แต่เราจะไปเชื่อมต่อกับ Wifi โดยเลือก password การตั้งค่ากับ password WIFI เป็นค่าเดียวกัน หลังจากนั้น เครื่องจะสร้าง WIFI มาใหม่ (ในที่นี้ Tenda)….หลังจากนั้นเครื่องทำการรีบูตใหม่ หลังจากนั้นเชื่อมต่อกับ WIFI นั้นใหม่ และเข้าไปที่ Wifi setting และไปที่ Wireless repeating โดยจะมีให้เลือก 2 โหมด คือWISP ขยายสัญญาณสาธารณะ / แบบนี้จะไม่ถาม Username Password
Complete Reading

รีวิว ไมค์ สายไมค์

ไมค์ ไมค์โคโฟน Sennhiser XS1ของแท้ Analog or digital: Analog Frequency response: 55Hz-16kHz Max SPL: Not specified Connector: XLR Capsule: Dynamic Polar pattern: Cardioid Type: Mounted Switches: Yes Phantom power required: No Case: Yes Clip: Yes Shockmount: No Power supply: No Cable: No Stand: No

โคงการวิจัย: ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า

โครงการระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจารศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐดร.ภูมิ จาตุนิตานนท์นายศุภรัฐ ดำยศนายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์นายภาณุวัฒน์ วณิชวิวัฒน์วงศ์นายพิสัย แย้มประสาน kick off ประชุมงานวิจัยระบบรางร่วมกับบริษัท BTS โดยในงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาติดตามงานอย่างเข้มข้น งานวิจัยที่เราทำจะพัฒนาอุปกรณ์โดยใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี ทางด้านระบบอัตโนมัติมาสร้างต้นแบบนะบบฝึกขับคนขับรถไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกโดยคนไทย ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เราจะสร้างระบบขึ้นมา โดยที่เรามีต้นแบบจากชุดรถไฟฟ้าของทาง bts ซื้อมาหลายชุด โมเดลชุดแรกเป็นของ siemens ชุดที่สองเป็นของจีน และชุดที่ 3 และชุดที่ 4 จนปัจจุบันกำลังเตรียมถึงโมเดลรถไฟชุดที่ 5 แล้ว #raas_ku ทางทีม RAAS อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา เป็นผู้ร่วมวิจัย ส่วน รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น หน.โครงการวิจัย เพื่อสร้างต้นแบบดังกล่าว โดยเราจะเข้าไปทำยังสถานที่จริง
Complete Reading

เยี่ยมชม 5G Testbed AIS / Huawei EEC ที่ ม.เกษตร ศรีราชา

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภามและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่อง 5G Testbed คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดตัวห้อง Server ใหม่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่วาง Core Network 5G ที่แรกในภูมิภาคอาเซียน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพิ่งเปิดใช้สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารแนะแนวทางในการดำเนินงาน 5G ให้คณบดีคณะต่างๆ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา ผู้รับผิดชอบห้องทดสอบ 5G เปิดตัวศูนย์ทดสอบ 5G โดย AIS และ Nokia ใหม่ล่าสุดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีการประชุมวางแผนแนวทางการบริหารจัดการให้คลื่น 5G และการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจุดกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลในย่านระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

ลงโปรแกรม

วิธีโหลด+ติดตั้ง Premiere Pro CC 2018 ฟรี!![ถาวร] ใช้งานได้ 100% http://www.mediafire.com/file/3o9cxdluj334gyb/amtlib.dll/file

เจาะลึก ! 5G Use Case ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชาและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชม Digital Transform Center ความก้าวหน้าในการพัฒนารระบบ 5G ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา โดย ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจาได้ร่วมมือกับทางบริษัทต่างๆ สำหรับ 5G Use Case เพื่อการทดสอบคลื่น 5G กับระบบหลายอย่างที่พัฒนาร่วมกับหลายบริษัท 5G Use Case การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทางไกล ร่วมมือกับบริษัท ABB Thailand 5G Use Case ตัวอย่างที่แสดงในงานได้แก่ การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทางไกล ร่วมมือกับบริษัท ABB Thailand ในการพัฒนาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทางไกล โดยให้คนเขียนภาพด้วยปากกา Stylus และส่งข้อมูลจากชลบุรีไปที่กรุงเทพและส่งกลับมาให้หุ่นยนต์นั้นเขียนภาพตามได้ทันที Industrial Robots were used in various applications in manufacturing process. However, the industrial robots
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account