โคงการวิจัย: ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า

โคงการวิจัย: ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า

โคงการวิจัย: ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า

โครงการระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย (หัวหน้าโครงการ)
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
ดร.ภูมิ จาตุนิตานนท์
นายศุภรัฐ ดำยศ
นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์
ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์
นายภาณุวัฒน์ วณิชวิวัฒน์วงศ์
นายพิสัย แย้มประสาน

kick off ประชุมงานวิจัยระบบรางร่วมกับบริษัท BTS โดยในงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาติดตามงานอย่างเข้มข้น งานวิจัยที่เราทำจะพัฒนาอุปกรณ์โดยใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี ทางด้านระบบอัตโนมัติมาสร้างต้นแบบนะบบฝึกขับคนขับรถไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกโดยคนไทย ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เราจะสร้างระบบขึ้นมา โดยที่เรามีต้นแบบจากชุดรถไฟฟ้าของทาง bts ซื้อมาหลายชุด โมเดลชุดแรกเป็นของ siemens ชุดที่สองเป็นของจีน และชุดที่ 3 และชุดที่ 4 จนปัจจุบันกำลังเตรียมถึงโมเดลรถไฟชุดที่ 5 แล้ว #raas_ku ทางทีม RAAS อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา เป็นผู้ร่วมวิจัย ส่วน รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น หน.โครงการวิจัย เพื่อสร้างต้นแบบดังกล่าว โดยเราจะเข้าไปทำยังสถานที่จริง ทางทีมงานได้ร่วมงานกับบริษัท BTS มาหลายปีแล้ว เช่นโครงการ KU rail ผศ.ดร.วิชัย ได้พัฒนาระบบต่างๆ นานา ครับ โดยจากการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม คุณราชิต และทีมงาน หน.ผู้ฝึกสอนคนขับ BTS เราเตรียมแผนงานดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานเดิมของทางบริษัทแล้ว เราเตรียมแผนการสร้างอุปกรณ์ แผนการเก็บข้อมูล และแผนการเขียนโปรแกรมต่างๆ แล้ว

เตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับแขกสัปดาห์หน้า มาเยี่ยมชมรถ BTS จำลองได้แล้วครับ #หุ่นยนต์ #ออโตเมชั่น

ท่านๆ มาตรวจรับงานรถไฟ BTS

Related Posts

Create AccountLog In Your Account