ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

ช่วงนี้ได้มีการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 2019 ICUSA-GAME International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 สิงหาคม 2562 โดยมีการจัดงานโดยเชิญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน

เพื่อไม่เสียเวลาไปงานเดียวจัดไป 2 บทความ ผมไปเชียงใหม่มาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ไปงานประชุมวิชาการ Inter conference 2019 ฐาน IEEE และ EI ในงานนี้ผมเข้าไปนำเสนอบทความที่ทดสอบกับระบบ 5G Use Case ที่แรกของประเทศเลยมั้งที่นำ 5G Use case ไปตีพิมพ์และนำเสนองานจริงๆ จังในการประชุมวิชาการ เจอเพื่อนสมัยเรียนรุ่นเดียวกันไปเรียนเมืองนอกกลับมาเป็นอาจารย์ ม.เชียงใหม่
ใครสนใจทำ 5G Use Case ที่เราเป็น 5G Sandbox ที่แรกของประเทศไทย เรามีอุปกรณ์และทีมงานพร้อมครับ

โดย Keynote Speech:
Development of UAV for fire detection and for Object Detection and Tracking of Flying Object
Sutthiphong Srigrarom, PhD.
Associate Professor
Program Director, Aerospace Sciences Research Division, School of Engineering, University of Glasgow, Singapore Polytechnic Campus, Singapore

โดยมีการนำเสนองานวิจัย แบ่งออกเป็น 4 Section ได้แก่
Session 1: Environment Sustainability
Session 2: GIS & IoT
Session 3: Green Energy & Automation
Session 4: Unmanned Vehicles

ใน Session 4: Unmanned Vehicles อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำเสนอผลงานวิจัย Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote Control

Abstract
Nowadays, autonomous vehicles and automated guided vehicles (AGV) are one of the most up-to-date subjects because of the readiness of the sensors, actuators, and real-time controllers. Similar to the AGV, an autonomous track mower robot was designed in this research. The mobile robot, which had a National Instruments real-time controller, was remotely controlled from a computer. Unlike to common mowers, the mower has track geometry in order to climb up a steep path. The position of the robot was controlled by two DC geared motors and feedback by using vision system. A web camera was installed on the robot to capture the environment, make a decision, and change the robot trajectory. Experiments have shown that robot can cut tall grass and operate in a specific task.
Key words: autonomous vehicle, mobile robot, machine vision, non-standalone 5G network, tracked vehicles

อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำเสนอผลงานวิจัย Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile Network

Abstract
The firstly implemented 5G mobile network in South East Asia was located at Kasetsart University, Sriracha Campus, Thailand since February, 2019. In this research, an ABB IRB120 industrial robot was implemented with the 5G mobile network. A magic pen was installed on the end-effector of the ABB robot as the robot tool. The IRC5 Compact controller, main controller of the robot, was connected to Wi-Fi of a 5G CPE via the Ethernet WLAN port. In the remote computer, the web application was created as graphical user interface (GUI) for an operator to draw a picture by using a stylus pen. The XY directions was received from the GUI and then sent to the ABB robot via Non-Standalone 5G mobile network. When operator pressed a stylus pen, the Z position of the robot was changed to start drawing a picture. The industrial robot was implemented for teleoperation with the 5G mobile network which had less time lag and more stable connection. Command and feedback data were transferred on the 5G network for more than 200 km. Experiments have shown that operators can maneuver the industrial robot to draw a picture with less subjective difficulty.
Key words: industrial robot, URLLC, non-standalone 5G communication, external guided motion, tele-control

Pages: 1 2
Related Posts

Create AccountLog In Your Account