ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA International Conference 2019

Honorary Chairs
President. Hong-Chu Chen, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
President. Niwes Nantachit, Chiang Mai University, Thailand
Principal. Jung-Fa Wang, National Tainan Industrial High School, Taiwan

General Chairs
Dean. Yih-Feng Chang, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
President. Yu-Tuan Chou, Chung-Hwa Unmanned System Application & Development Association, Taiwan
Vice-President, Hung-Lin Lin, Chung-Hwa Unmanned System Application & Development Association, Taiwan
Distinguished Prof. Teen-Hang Meen, National Formosa University, Taiwan
Associate Dean. Phrut Sakulchangsatjatai, Chiang Mai University, Thailand
Dean. Nat Vorayos, Chiang Mai University, Thailand
Academic Chairs
Prof. Sergei Alexandrov, Institute for Problems in Mechanics, Russian
Prof. Chia-Yuan Chang, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Prof. Yuh-Ping Chang, Kun Shan University, Taiwan
Prof. Chien Min Chen, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Prof. Jung-Wei Chen, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Prof. Li-Ming Chu, National Taitung University, Taiwan
Prof. Puttipol Dumrongchai, Chiang Mai University, Thailand
Head of Mechanical Engineering Dep. Thongchai Fongsamootr, Chiang Mai University, Thailand
Prof. Shao-Yi Hsia, Kao Yuan University, Taiwan
Vice-President. Bo-Wun Huang, Cheng Shiu University, Taiwan
Distinguished Prof. Ing-Jer Huang, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Dean Yi-Cheng Huang, National Changhua University of Education, Taiwan
Deputy Head of Environmental Engineering Dep. Pimluck Kijjanapanich, Chiang Mai University, Thailand
Prof. Chih-Hsiang Liao, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Dean Shen-Yung Lin, National Formosa University, Taiwan
rof. Ying-Feng Lin, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Dr. Jian-Ming Lu, National Center for High-Performance Computing, Taiwan
Head of Environmental Engineering Dep. Patiroop Pholchan, Chiang Mai University, Thailand
Associate Dean. Chaiy Rungsiyakull, Chiang Mai University, Thailand
Dr. Komsoon Somprasong, Chiang Mai University, Thailand
Dr. Sulak Sumitsawan, Chiang Mai University, Thailand
Head of Civil Engineering Dep. Tawatchai Tanchaisawat, Chiang Mai University, Thailand
Dean Cheh-Shyh Ting, National Pingtung University of Science & Technology, Taiwan
Dean Gow-Yi Tzou, Chung Chou University of Science & Technology, Taiwan
Dean Lan Wang, National Demonstration Center For Experimental Biology Education (Shanxi University)

International Liaison Chairs
President. Chung-Hung Hou, Park Tour Co. Ltd. Taiwan
Prof. Yi-Chang Hsieh, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan
Secretary-General. Bi-Wen Lee, Chung-Hwa Unmanned System Application & Development Association, Taiwan
Head of Research Administration. Kattima Prasityousil, Chiang Mai University, Thailand
Prof. Hsin-Yi Shih, Chia Nan University of Pharmacy & Science, Taiwan

ปีใหม่คนไปเที่ยวเชียงใหม่เยอะ ผมไปมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ไปงานประชุมวิชาการ Inter conference 2019 ฐาน IEEE และ EI ในงานนี้ผมเข้าไปนำเสนอบทความที่ทดสอบกับระบบ 5G Use Case ที่แรกของประเทศเลยมั้งที่นำ 5G Use case ไปตีพิมพ์และนำเสนองานจริงๆ จังๆ ในการประชุมวิชาการ เจอเพื่อนสมัยเรียนรุ่นเดียวกันไปเรียนเมืองนอกกลับมาเป็นอาจารย์ ม.เชียงใหม่
ใครสนใจทำ 5G Use Case ที่เราเป็น 5G Sandbox ที่แรกของประเทศไทย เรามีอุปกรณ์และทีมงานพร้อมครับ
ตะเวนเชียงใหม่ ไปเที่ยวเชียงใหม่ และพบเจออะไรเปลี่ยนแปลงเยอะ คนจีนมาเที่ยวเยอะ ห้างเยอะแบบ กทม แต่มีปัญหารถติดและควันพิษมาก นั่งรถแดงนี้เจอควันเต็มๆ

Pages: 1 2
Related Posts

Create AccountLog In Your Account