เยี่ยมชม 5G Testbed AIS / Huawei EEC ที่ ม.เกษตร ศรีราชา

เยี่ยมชม 5G Testbed AIS / Huawei EEC ที่ ม.เกษตร ศรีราชา

เยี่ยมชม 5G Testbed AIS / Huawei EEC ที่ ม.เกษตร ศรีราชา

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภามและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่อง 5G Testbed คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เปิดตัวห้อง Server ใหม่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่วาง Core Network 5G ที่แรกในภูมิภาคอาเซียน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพิ่งเปิดใช้สัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้บริหารแนะแนวทางในการดำเนินงาน 5G ให้คณบดีคณะต่างๆ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา ผู้รับผิดชอบห้องทดสอบ 5G

เปิดตัวศูนย์ทดสอบ 5G โดย AIS และ Nokia ใหม่ล่าสุดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

โดยมีการประชุมวางแผนแนวทางการบริหารจัดการให้คลื่น 5G และการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจุดกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลในย่านระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

Related Posts

Create AccountLog In Your Account