อบรม Up skill ออโตเมชั่น+โรงงาน 4.0 ต้องเรียน: Factory 4.0 & Smart Automation

อบรม Up skill ออโตเมชั่น+โรงงาน 4.0 ต้องเรียน: Factory 4.0 & Smart Automation

รุ่นที่ 1 ว้นเวลา เรียน
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2562

ลงชื่อจองสิทธิสำหรับ (ทุนเรียนฟรี 60,000 บาท) รอบ 2 ครับ https://forms.gle/ouz4PctXSsWbtrbs8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

CORE2 Smart Factory 4.0 PLC Programming.

CORE 2 : Smart Factory -​ PLC Programming. #RAAS#Mostori#KU#ศรีราชา#EEC เรียนฟรี ฟรีอาหารอร่อยๆ เทคโนโลยี 4.0


กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Related Posts

Create AccountLog In Your Account