โครงการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิท-19 COVID-19 และโจทย์ในโรงพยาบาล

โครงการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิท-19 COVID-19 และโจทย์ในโรงพยาบาล

ทีมนิสิตฝึกงานที่ห้องแลป AGV_UVC_ROS

โจทย์ในโรงพยาบาล

UVC 36 w x 12 หลอด มีรีเฟล็ท​แสงรอบตัวเครื่อง ความเข็มแสง เรียกว่าระดับยานแม่
มีตัว delay​ time ตั้งหน่วงเวลาเปิด ตามที่เราต้องการ
มีtimer ตั้งเวลาปิดได้ ตามต้องการ
สามารถควบคุม​ ด้วยมือที่ตัวเครื่อง หรือ ควบคุม​ด้วย รีโมทคอนโทรล​ จากด้านนอกห้อง

มีคู่มือการใช้งานกราฟความเข้มแสงตามระยะ และ
มีบริการวัดความเข็มของแสง UCV สถานที่จริง ว่าได้ความเข้มแสง กี่ microWatt/cm2 ดูตารางว่าเชื้อแต่ละชนิดให้ dose UCV เท่าไร จะได้เวลาที่ต้องเปิด UCVไว้นานขนาดไหน

UVC dose = intensity UVC x exposure time

รพ.หรือ สถานบริการ​ จะใช้ฆ่าเชื้อต้องมีการคำนวน ให้เหมาะสม ไม่ใช่เปิดเท่ากันทุกห้อง หรือเปิดเท่ากันทุกเครื่อง

เช่น วัณโรค ตาย100% ที่ UVC dose 10000 microwatt x sec/cm2
เราวัด ความเข็มแสง UCV ที่ขอบห้อง ได้ 336 microwatt/cm2
เราต้องเปิดหลอดUVC อย่าน้อย
10000/336= 29.7 วินาที

โควิด เป็นตัวเร่งให้ภาคการศึกษา ภาคเอกชน เเละภาคอุตสาหกรรม มาร่วมมือกัน เเก้ไขปัญหาความต้องการของประเทศครับ เเละหลังจากนี้ ประเทศไทยจะเดินไปในทิศไหน เพื่อสู้กับความเปลียนเเปลงขนาดใหญ่ครับ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3146157908806181&id=100002360076922
https://www.facebook.com/Research.in.Germany/?ti=as
https://www.daad.or.th/th/

หลักสูตร ออนไลน์ฟรีออมรอนครับ

ทาง อ.ทรงพล ม.มหิดล มีชุดอุปกรณ์ uvc ให้ยืมทดลองใช้ได้ครับ

https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Related Posts

Create AccountLog In Your Account