เยี่ยมศูนย์ฝึกบุคคลากรด้านหุ่นยนต์ Yaskawa

เยี่ยมศูนย์ฝึกบุคคลากรด้านหุ่นยนต์ Yaskawa

Yaskawa office at Sriracha, Chonburi Thailand is near about university campus.In the office, there are sale persons and trainer. They train and support engineers and technician who are using Yaskawa industrial robots.
Yaskawa robots are very popular in Thailand and in asia and in over the world.

In Thailand, most of them are welding robots and are used in automotive industry.
Miss. Yui is one of the trainer in the office.

The robot is well-known and the best-seller in Thailand due to the durability and low cost of maintenance.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง / RAAS
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ /RASE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / KU Sriracha

Related Posts

Create AccountLog In Your Account