วิจัยเรือสนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง OSV – offshore support vessel

วิจัยเรือสนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง OSV – offshore support vessel

เรือสนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง OSV – offshore support vessel
Offshore Vessels ลอยกันเกลื่อนอ่าวไทยเยอะแยะ มันคืออะไรกันบ้าง
ธุรกิจประเภทเรือ Offshore Vessel

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)

ประชุมทีมงานวิศวกรรม นวัตกรรม PTT สำนักงานใหญ่

Go to สงขลา OSV Project.

ฟัง บรีฟจากทีมผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาระบบต่างๆในเรือ OSV

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ และกัปตันเรือ

ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเรือรุ่นดั้งเดิม

ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเรือรุ่นใหม่หน่อย Series 200 ดีเซลไฟฟ้า

ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเรือรุ่นใหม่หน่อย Series 300 ดีเซลไฟฟ้า

เตรียมอุปกรณ์

ศึกษา Diagram

Signaling

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) (RASE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, KU Sriracha

Related Posts

Create AccountLog In Your Account