เยี่ยมการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ทันสมัย ที่ Mostori Automation

เยี่ยมการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ทันสมัย ที่ Mostori Automation

กิจกรรมเยี่ยมชมการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ทันสมัย

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
หัวหน้ากลุ่มวิจัย วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง [RAAS]
ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เยี่ยมชมการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและออโตเมชั่น อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ได้เยี่ยมชม line Automation หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับงานจริงของอุตสาหกรรม และได้รับความรู้จากวิทยากร ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานบริษัท มอสโตริ ออโตเมชั่น จำกัด นักพัฒนาระบบ Automation Machine Builder และ Automation System Integrator ที่เมืองพัทยา ได้แบ่งบันความรู้และประสบการณ์จริงในการออกแบบและพัฒนาระบบออโตเมชั่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา>>

วันที่ 10 สิงหาคม 12.00น พร้อมเดินทางที่หน้าอาคาร 23
13.00-13:30น ภาพรวมการสร้างระบบออโตเมชั่น
13.30-14:00น ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ลักษณะการทำงานของระบบ
14:00-14.30น เยี่ยมชม Automation Line และระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
14.30-15.00น การเชื่อมต่อระบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
15.00-15.30น Q&A / ปัญหาและอุปสรรค

https://www.linkedin.com/posts/kittipong-yaovaja_engineering-activity-6967848473975033856-lNfb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

แจ้งชื่อ-เบอร์-สาขา-รหัส ทาง Inbox ได้เลยครับฟรี สมัครด่วน. ที่นั่งจำกัด เยี่ยมการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ทันสมัยก่อนเข้าโรงงานจริงสัปดาห์ถัดไปกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมนานาชาติ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

Next wednesday. August,10. we will tour and visit robot and automation system for factory. The bus will depart from our campus, 23th building. Students will be ready for getting in the bus by 12.15 and depart by 12.25. The student will visit new technology for the automation system design, and how to use industrial robot as well as development process. Limited seat! Students have to have ATK test by themself. The result of negative ATK test is within 2 days before August,10.

In order to enter the factory, all students must submit ATK results from 8-10 August before the event. please see the link and upload the atk test result. https://forms.gle/WsnRmornzyJNDsVz8. Thank you and see you in the factory tour.

รถหมายเลขทะเบียน นค8639 ประเภทรถ รถตู้วิทยาเขต(10 ที่นั่ง)
พนักงานขับรถยนต์ นายไพฑูลย์ เชิงเขา (โทร 0922942924)

รถหมายเลขทะเบียน นง235 ประเภทรถ รถตู้วิทยาเขต(13 ที่นั่ง)
พนักงานขับรถยนต์ นายยอดชาย สุโรพันธ์ (โทร 063-7137093)

อาจารย์ จนท.

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
ผศ.ดร.พงศกร บำรุงไทย
โรสิตา นิธิภาสกร

นิสิต ปี 3

1- 6330340005 นายโฆษิต วงษ์เหรียญทอง Mr.khosit wongriantong
2- 6330340013 นายเจริช แชด ซีซอน Mr.Jerich Chad Sison
3- 6330340021 นายชยากร ปัญญาโรจน์ Mr.Chayakon Panyarot
4- 6330340030 นายตรีจักรพงศ์ สุทธิศรี Mr.Treejakkapong Sutthisri
5- 6330340048 นางสาวนิรัตศนีย์ คณโทเงิน MissNiratsanee Khonthongoen
6- 6330340081 นายรัญชน์ สุวรรณโฆษิต Mr.Runch Suwankosit
7- 6330340099 นายสหชัย สำเภาเงิน Mr.Sahachai sampaongern
8- 6330340102 นายสาริศ ชมเชี่ยวชาญ Mr.saris chomchiawcharn
9- 6330340111 นางสาวสุรางคนา ภิระบรรณ์ MissSurangkana Phiraban
10- 6330340129 นางสาวอทิตา พฤกษะศรี MissAtita PLUCKSASRI
11- 6330340137 นายเวชพิสิฐ โกศลศศิธร Mr.Wetpisit Kosonsasitorn
12- 6330340145 นายอุมัร จิตต์ถวิล Mr.Umar Jittawin

นิสิต ปี 2

1- ภูมินทร์ อุดมเดช 6430340074
2- อภินันท์ สุนทรเรขา รหัสนิสิต 6430340091
3- ธนธรณ์ คำขวัญ รหัสนิสิต 6430340040
4- กิตติพงศ์ เมฆาพร รหัสนิสิต 6430340007
5- ธนวัฒน์ อุ่นศิวิไลย์

นิสิต ปี 1

1- พงศ์พิสุทธิ์ ทองนพคุณ 6530340203
2- ดนุพัฒน์ ปานประดิษฐ์ 6530340131
3- กษิดิศ ธนะโรจน์รุ่งเรือง 6530340009

Wednesday, 10th. In afternoon, we will have factory tour. In order to enter the factory, all students must submit ATK results from 8-10 August before the event. please see the link and upload the atk test result. https://forms.gle/WsnRmornzyJNDsVz8
Thank you and see you in the factory tour.

Related Posts

Protected: ARV Hackathon 2021

Enter your password to view comments.

Create AccountLog In Your Account