เทคโนโลยี 3D Printer สำหรับวิศวกรรม

เทคโนโลยี 3D Printer สำหรับวิศวกรรม

ตอนที่ 1 ซื้อ 3D Printer

https://www.facebook.com/anet3dprinterthailand

Anet3d printer thailand

ตอนที่ 2

ABS

3D PRINTING FILAMENTABS
Density(g/cm3)1.04
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)78
Melt Flow Index(g/10min)12(220℃/10kg)
Tensile Strength(MPa)43
Elongation at Break(%)22
Flexural Strength(MPa)66
Flexural Modulus(MPa)1177
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)29
Durability8/10
Printability8/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)230 – 270℃
Recommended temperature:240℃
Bed temperature(℃) 95 – 110°C
Fan Speed 0%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Required
Recommended Build SurfacesHigh temperature tape, PVP solid glue

ePLA

3D PRINTING FILAMENTePLA-ST
Density(g/cm3)1.25
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)52
Melt Flow Index(g/10min)3.2(190℃/2.16kg)
Tensile Strength(MPa)34.3
Elongation at Break(%)90
Flexural Strength(MPa)43
Flexural Modulus(MPa)1477
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)63
Durability4/10
Printability9/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)200 – 230℃
Recommended temperature:215℃
Bed temperature(℃) 45 – 60°C
Fan Speed 100%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Optional
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue, PEI

PLA+

D PRINTING FILAMENTPLA+
Density(g/cm3)1.23
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)53
Melt Flow Index(g/10min)5(190℃/2.16kg)
Tensile Strength(MPa)63
Elongation at Break(%)20
Flexural Strength(MPa)74
Flexural Modulus(MPa)1973
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)9
2/10
Durability4/10
Printability9/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)210 – 230℃
Recommended temperature:215℃
Bed temperature(℃) 45 – 60°C
Fan Speed 100%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Optional
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue, PEI

PETG

 PRINTING FILAMENTPETG
Density(g/cm3)1.27
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)64
Melt Flow Index(g/10min)20(250℃/2.16kg)
Tensile Strength(MPa)52.2
Elongation at Break(%)83
Flexural Strength(MPa)58.1
Flexural Modulus(MPa)1073
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)4.7
Durability8/10
Printability9/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)230 – 250℃
Recommended temperature:240℃
Bed temperature(℃) 75 – 90°C
Fan Speed 100%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Required
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue

eTPU-95A

3D PRINTING FILAMENTeTPU-95A
Density(g/cm3)1.21
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)/
Melt Flow Index(g/10min)1.2(190℃/2.16kg)
Tensile Strength(MPa)35
Elongation at Break(%)≥800
Flexural Strength(MPa)/
Flexural Modulus(MPa)/
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)/
Durability9/10
Printability6/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)220 – 250℃
Recommended temperature:240℃
Bed temperature(℃) 45 – 60°C
Fan Speed 100%
Printing Speed 20 – 50mm/s
Heated Bed Optional
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue, PEI

ตอนที่ เทคโนโลยี PA

เปรียบเทียบ PA ยี่ห้อต่างๆ https://all3dp.com/2/carbon-fiber-filament-explained-and-compared/

eSUN ePA-CF 1.75 mm Filament 1 KG ราคา 1750

eSUN Nylon PA12 Filament 1.75mm 3D Printer Filament 1KG 3D Printing Filament for 3D Printer ราคา 2000

ePA-CF

eSUN ePA-CF is a robust filament developed based on Nylon 6/66 copolymer and enriched with 20% carbon fibre. It has increased strength, rigidity and toughness and can replace metal materials in many cases. Its self-lubricating wear resistance makes the filament ideal for printing gears.

Filament Properties Table
3D PRINTING FILAMENTePA-CF
Density(g/cm3)1.24
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)155
Melt Flow Index(g/10min)11.46(275℃/5kg)
Tensile Strength(MPa)140
Elongation at Break(%)10.61
Flexural Strength(MPa)140
Flexural Modulus(MPa)4363
IZOD Impact Strength(kJ/㎡)18.67
Durability10/10
Printability8/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)260 – 300℃
Recommended temperature:280℃
Bed temperature(℃) 45 – 60°C
Fan Speed 0%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Optional
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue, PEI

SUN Nylon PA12 ePA12-CF

Filament Properties Table
3D PRINTING FILAMENTePA12-CF
Density(g/cm3)1.24
Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa)94.1
Melt Flow Index(g/10min)8.91(270℃/2.16kg)
Tensile Strength(MPa)108.18
Elongation at Break(%)9.02
Flexural Strength(MPa)116.58
Flexural Modulus(MPa)3335
IZOD Impact Strength(kJ/m2)11.33
Durability10/10
Printability8/10
Recommended printing parameters
Extruder Temperature(℃)270 – 300℃
Recommended temperature:280℃
Bed temperature(℃) 45 – 60°C
Fan Speed 0%
Printing Speed 40 – 100mm/s
Heated Bed Optional
Recommended Build SurfacesMasking paper, PVP solid glue, PEI

ความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) คือ ความเค้นดึงสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของชิ้นงานที่ได้รับจนเกิดการขาด

MELT FLOW INDEX TESTER เป็นเครื่องทดสอบหาค่า MFI. ( Melt Flow Index ), MFR. ( Melt Flow Rate ) หรือ MI คือ ดัชนีการหลอมไหลหรืออัตราการไหลของเม็ดพลาสติก

ความแข็งแกร่งแรงดัด (Flexural strength) หมายถึง การที่วัสดุสามารถทนทานต่อแรงที่จะท าให้วัสดุเกิดการ โค้งงอ หรือความแข็งดัดของวัสดุหนึ่งๆ

Flexural modulus = property that is computed as the ratio of stress to strain in flexural deformation,

Create AccountLog In Your Account