โครงการอบรมระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ

โครงการอบรมระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วันที่จัดกิจกรรม 5 กันยายน 2566 ถึง 17 ตุลาคม 2566

1.เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีทางด้านการใช้เครื่องมือวัดและเข้าใจสัญญาณไฟฟ้าเบื้องต้น นิสิตสามารถใช้เครื่องมือวัดและเข้าใจสัญญาณไฟฟ้าเบื้องต้น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
2.เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบระบบการวัดและการควบคุมพื้นฐาน นิสิตเข้าใจหลักการพื้นฐานของการออกแบบหุ่นยนต์ ระดับความพึงพอใจ 4
3.เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบการวัดและควบคุม นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมการออกแบบ ระบบการวัดและควบคุม ร้อยละของนิสิตที่สามารถเขียนโปรแกรมการออกแบบ ระบบการวัดและควบคุม ร้อยละ 80

5 กันยายน 256616.00-19.00 แนะนำระบบควบคุมและโปรแกรม
12 กันยายน 256616.00-19.00 เชื่อมต่อระบบควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์
19 กันยายน 256616.00-19.00 เชื่อมต่อระบบเซนเซอร์และวัดค่าสัญญาณ
26 กันยายน 256616.00-19.00 เชื่อมต่ออุปกรณ์และการควบคุม
3 ตุลาคม 256616.00-19.00 ทดลองและปรับค่าโปรแกรม
10 ตุลาคม 256616.00-19.00 การนำเสนอผลงานระบบการวัดและการควบคุม
17 ตุลาคม 256616.00-19.00 นำเสนอผลงานเพิ่มเติม

#วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

5 กันยายน 2566

แนะนำระบบควบคุมและโปรแกรม

ใช้งานเครื่องมือวัดพื้นฐาน วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน สัญญาณไฟฟ้าพื้นฐาน

วัดค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จดค่าที่ได้และคำนวนหาค่าความผิดพลาดของระบบ [systematic error] แบบ absolute และแบบ relative ค่าความผิดพลาดกันวัดแบบสุ่ม [random error] ไมโครคอลโทรเลอร์และโปรแกรมพื้นฐาน

12 กันยายน 2566

คนรุ่นใหม่หัวใจโรบอทและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชีวิตดี อนาคตดี ฉลาด ตรงจุด ประเทศไทยพัฒนาก้าวกระโดด ช่วยสังคม ช่วยประเทศ ช่วยกันช่วยคนไทยแบบยั่งยืน ยืนได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยควาทรู้ควาทเข้าใจ พัฒนาตนเอง life-long learning, projected-based learning. outcome-based. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรบุคคล ทันสมัย ก้าวหน้าก้าวไกล เพื่อคนไทย เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ แก้ปัญหาการเรียนรู้ทดถอยจากช่วงโควิด

19 กันยายน 2566

ระบบการวัดทางวิศวกรรม (Project-based Learning) (Oucome-based education) ต่อด้วยวิชาแมคคาโทนิค สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการลงมือทำจริง

>> การใช้ multi-meter อ่านค่าสัญญาณต่างๆ

>> การรับค่าสัญญาณอนาล็อก การแสดงผล

>> การแปลงค่าสัญญาณระดับดิจิทัลกับหน่วยทางวิศวกรรม

>> การสร้าง Statics Calibration Curve จากระบบการวัด เซนเซอร์

ตัวอย่างเซนเซอร์ระบบของไหล นิวเมติกส์ ในออโตเมชั่น ตัวอย่างเซนเซอร์การเคลื่อนที่ ระบบหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม

26 กันยายน 2566

ลงมือปฎิบัติกัน 3 ชม. รอบที่ 5 ครบเดือนแล้ว

จากนิสิตรุ่น Covid 100% พื้นฐานขาดหายไป

จากไม่รู้จักไม่เข้าใจ ตอนนี้ได้ลงมือทำ ได้เข้าใจจากการปฎิบัติ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตอนนี้ดีทำได้แล้ว

#เครื่องกลและการออกแบบ

เริ่มจากการใช้เครื่องวัดพื้นฐาน

การเขียนโปรแกรมไมโครคอลโทรเลอร์

การเก็บผลแสดงผลแบบคงตัว

การดูพฤติกรรมระบบเซนเซอร์

calibration และ characteristic curve

ตอนนี้มาถึง dynamic behavior แล้ว

การวิเคราะห์ sensor response ของเซนเซอร์

สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์กับโจทย์การใช้งานจริงเองได้แล้ว

3 ตุลาคม 2566

อบรมระบบการวัดทางวิศวกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ รอบนี้สามารถหาข้อมูลกันได้เอง ใช้โค้ดโปรแกรมจากไลบารี่ต่างๆ ให้เหมาะสม เลือกช่องสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสม ต่อผิดๆ ถูกๆ กันบ้างก็เจอปัญหาบอร์ดร้อนไหม้ เสียหาย แต่ก็ได้ประสบการณ์กัน แจกอุปกรณ์ไปทดลองต่อที่บ้านกันสนุกสนานละครับ

10 ตุลาคม 2566-17 ตุลาคม 2566

นำเสนอโครงงานทางวิศวกรรมกัน

ระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ

ศึกษาการเขียนโปรแกรม Arduino

ศึกษาเซนเซอร์ และค่าความผิดพลาดระบบ

สัญญาณไฟฟ้าต่างๆ และการประยุกต์ใช้

วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

Project-based, Flip Classroom

ผลงานน้องวิศวกรปีนี้ยังไม่ค่อยได้อัพลงเวป https://gulfthai.com/?page_id=1206

เพจหน้าเวป ตย. วีดีโอนำเสนองานนิสิต

31 ตุลาคม 2566

นำเสนอโครงงานทางวิศวกรรมกัน

ระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ

ศึกษาการเขียนโปรแกรม Arduino

ศึกษาเซนเซอร์ และค่าความผิดพลาดระบบ

สัญญาณไฟฟ้าต่างๆ และการประยุกต์ใช้

วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Related Posts

Create AccountLog In Your Account