โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kochi University of Technology

ยินดีรับ Mr. YUKI UENO นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา Koichi Oka Professor OKA, Koichi
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)

Research​ Internship Program ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kochi University of Technology​ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

  1. Mr. YUKI ADACHI
  2. Mr. YUSHI KATSUBE
  3. Mr. TAKUMA MORIMOTO
  4. Mr. YUKI UENO

Working in a Project.

Working in a Project.

Final Project.

นิสิต ป.โท Robot จาก Kochi มาฝึกงานที่แลปสำเร็จแล้วครับ เขาเรียนจบ ป.โทแล้ว ได้งานที่ Yawasaki Robot ที่ Kobe มาเรียนต่อที่แลป ในช่วงสองสัปดาห์เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์เพิ่มเติม และลองทำระบบต้นแบบต่างๆ เพิ่มเติม และไปดูงานที่โรงงานต่างๆ วันสุดท้ายนิสิตนำเสนองาน Project Presentation เขาก็แนะนำรุ่นน้องมาเรียนต่อเนื่องขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)

Create AccountLog In Your Account