สอน/เรียน NI LabVIEW เพื่อทำระบบอัตโนมัติ

สอน/เรียน NI LabVIEW เพื่อทำระบบอัตโนมัติ

สอน/เรียน NI LabVIEW เพื่อทำระบบอัตโนมัติ

อบรม Up skill มาเรียนรู้โปรแกรม LabVIEW

https://gulfthai.com/?p=1913

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fni.learn.com%2FviewCertificate.asp%3Fsessionid%3D3-8B63BF71-A70E-49A8-ADFF-5E1655AE61B4%26classid%3D54a9ff41-1d4b-4275-8918-af88e6afb5f8%26certid%3D19%26type%3D31%26fbclid%3DIwAR1CLHtJOHMb7IfsdAGpW7UtteCtdvOrKeRMuwtO590roCuPEzrfCrG-47I&h=AT1erTpK2rD7C9-ilrGl80PBmnmmoPNF_UK7gO80jR9WXMEieuWAHpkkjt672lDTXfTKD3Gp8D8T5PnC1VhmrrWMUkk4o8TyYcRvS2xy_veoRwLI2bV_2mrsGlEdsjIHhJ09&tn=-UK-R&c[0]=AT02sqnRGJVMl7dTeNpOBbXV_5HOr7kJ00sA04XXBVcKFTc1O3qxIBOlrjMxTgDe8itX_vdyviaaALMvtvInpRn6TVDIH2xg1q6_XwHWAYrfBEuEHtLe6bX-nKN2SvPGdeSLzgbhaMMk7YlPIEB6OyNhB3hbDpDN90SrH_ZwbA6xluYDpZ9IBJduMl_6HbcaPkGTuVaL

https://www.youracclaim.com/…/b517bf83-1490…/public_url#RAAS_KU

https://www.credly.com/badges/15c5b6b4-4a89-4d0f-9bec-6c27e03561e1/public_url?fbclid=IwAR2jvhnk5KmbA0-YPYpDJLn15YT7MmSljqEvkYYVH-oFxRBVkM00x7m28UI

• Course, National Instruments, Thailand.
     “LabVIEW Intermediate I: Successful Development Practices” (24 hrs) : Jan 26 – 30, 2009

• Course, National Instruments, Thailand.
     “LabVIEW Real-Time Application Development” (24 hrs) : Mar 9 – 11, 2009

• Course, National Instruments, Thailand.
“CompactRIO and LabVIEW Development Fundamentals” (24 hrs) : Apr 27 – May 6, 2009

ลงโปรแกรม NI cRIO และตัว cRIO First competition โดยทีมงานกลุ่มวิจัย RAAS ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) #RAAS_KU

หาวิธีแปลงร่าง cRIO-FRC เป็น NI-cRIO ได้ซะที โดยทีมงานกลุ่มวิจัย RAAS ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) #RAAS_KU

อุปกรณ์สำหรับหัดทำ Realtime Controller หลักการเขียนโปรแกรม LabVIEW ไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมลอยๆ ต้องนำไปใช้ได้จริง จะใช้กับอุปกรณ์จริงทำอย่างไร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสอนไม่ตรงกับความต้องการ การใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากทฤษฎีมากจนเกินไปแต่นำไปใช้ไม่เป็น ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานจริงได้ เนื่องจากไม่ได้คลุกคลีกับงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นเราเลยต้องสอน ให้เรียนรู้ใช้งานต่างๆทางให้สอดคล้องกับงานจริงงานในภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรมกันบ้าง #หุ่นยนต์ #เทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องรู้และใช้ในอนาคต #ใครๆก็เรียนรู้ได้ไม่ยาก นึกว่ายากหรอไม่จริงหรอก #คุณจะไม่มีวันตกงานถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้

ขออยุญาติแชร์ภาพตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จากรุ่นที่ Robotics innovation จำนวน 30 คน เริ่มต้นจากไหนไม่รู้แต่จะไปให้ไกลที่สุดและสร้างนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในคลังงานในอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง #หุ่นยนต์ #เทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องรู้และใช้ในอนาคต #ใครๆก็เรียนรู้ได้ไม่ยาก นึกว่ายากหรอไม่จริงหรอก #คุณจะไม่มีวันตกงานถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง / RAAS
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ / RASE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / KU Sriracha

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account