Recent Activities

ปี พ.ศ. 2567

4 เมษายน 2567 ต้อนรับศาสตราจารย์ Yin-Tien Wang

3 เมษายน 2567 ม.ปลาย ร.ร. อัสสัมชัญ ศรีราชา ที่สนใจวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

28 มีนาคม 2567 ประชุมการปิดโครงการวิจัย หุ่นยนต์มะเขือเทศ

26 มีนาคม 2567 จัดงานเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ด้วย IoT 5G AIS

14 มีนาคม 2567 งาน Automation Expo 2024

8 มีนาคม 2567 เยี่ยมงาน CASH Engineering ผู้นำด้านการออกแบบเครื่องจักรให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์

มกราคม 2567 สัมภาษณ์ TCAS1

ปี พ.ศ. 2566

15 ธันวาคม 2566 นำเสนองานวิจัย งานประชุมวิชาการ นานาชาติ เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลประเทศไทย / งานรับธงเจ้าภาพ

10 ธันวาคม 2566 ติดตั้งเซนเซอร์ระบบวัด

23 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมเยี่ยมชมการทำงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC automation park.

7 พฤศจิกายน 2566 ต้อนรับน้องๆ เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

31 ตุลาคม 2566 โครงงานการวัดทางวิศวกรรมศาสตร์

19 ตุลาคม 2566 ต้อนรับคุณครูและ น้องๆ ม.5-ม.6 จากโรงเรียนอัญสัมชัญศรีราชา กลุ่มน้องที่สนใจเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

17 ตุลาคม 2566 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในโครงการการผลักดันมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และการตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

25 กันยายน 2566 เข้าพบเจ้าของโรงงานหุ่นยนต์และทีมวิศวกร สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิศวกรในโรงงานให้มาร่วมอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม

13 กันยายน 2566 ยินดีต้อนรับ Prof. Hansjörg, จากเมือง Berlin ประเทศเยอรมัน ประชุมความร่วมมืองานวิจัย รวมถึงบรรยายให้กับนิสิตฟังเกี่ยวกับเรื่อง perception ที่ประยุกต์กับหุ่นยนต์ได้

9 กันยายน 2566 แนะนำหลักสูตร Robotics and Automation System (international program) กับน้องๆ นักเรียนที่มาเยี่ยมชม ห้องแลปต่างๆ

29 มิถุนายน 2566 ประชุมนำเสนอผลงานหลักสูตร Non-degree หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม

28 มิถุนายน 2566 ประชุมติดตามผลงานวิจัย หุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ / บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

26 มิถุนายน 2566 ประชุมความร่วมมือกับทีมบริษัท ฮอริซอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS)

24 มิถุนายน 2566 นำเสนอ Student orientation. Robotics and Automation System Engineering.

24-25 มิถุนายน, 1-2 กรกฎาคม 2566 อบรมการกำหนดสัญลักษณ์ GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน : สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

13-15 มิถุนายน 2566 อบรมโปรแกรม Visual Components (24 ชั่วโมง)

7 มิถุนายน 2566 ประชุม ความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)

มิถุนายน 2566 ประชุม ความร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เกษตรอินโน (KasetInno)

30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2566 อบรมโปรแกรม Siemens NX Mechatronics Concept Design (30 ชั่วโมง): สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

26 พฤษภาคม 2566 ประชุมร่วมมือทางวิชาการ บริษัท Omron บริษัท Intelligent Automation Machine

23-25 พฤษภาคม 2566 สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (เกาะ เสม็ด)

17-19 พฤษภาคม 2566 เยี่ยมชม Intermach 2023 และประชุมความร่วมมือ Aubo Robotics [mitsu] [TW] [China] vision JSR hik robot dobot etc

18 พฤษภาคม 2566 ทดสอบระบบเครื่องมือวัด Keyence

16 พฤษภาคม 2566 เยี่ยมชมและประชุมความร่วมมือกับ EEC automation / อบรม CiRA CORE [1] [2] [3]

15 พฤษภาคม 2566 วิจัย Visual Servoing for Cobot

12 พฤษภาคม 2566 ประชุมเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม ระบบ IoT (Internet of Things) อ. คาวิน ทัดศรี อดีต

6-7, 13-14 พฤษภาคม 2566 อบรม การโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Python 30 ชั่วโมง): สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

29 เมษายน 2566 วิทยากร หลักสูตรผู้ประกอบการเฉพาะด้าน (Expert Entrepreneur 5.0 )

5 เมษายน 2566 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

2 เมษายน 2566 ทีมงานรับโจทย์ภาคอุตสาหกรรม PTT GC – งานวิจัยและพัฒนา R&D

27-28 มีนาคม 2566 ต้อนรับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

22 มีนาคม 2566 วิทยากร Robot School Camp โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมปลาย ป.2-ม.6 เรียนรู้หลักการออกแบบหุ่นยนต์

18 มีนาคม 2566 เปิด Show Room LS LIDAR

17 มีนาคม 2566 นิเทศน์สหกิจ ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร

16 มีนาคม 2566 ผู้บริหารตัวแทนบริษัท Leishen Intelligent System Co.,Ltd มาปรึกษาความร่วมมือวิชาการร่วมกับท่านรองอธิการวิทยาเขตศรีราชา

16 มีนาคม 2566 สอบโครงงาน Engineering Measurements

10 มีนาคม 2566 Automation Expo และเยี่ยมบูทของนิสิตป.โท จัดแสดงหุ่นยนต์เชื่อมเลเซอร์และทำ Thesis

มีนาคม 2566 การติดตั้งระบบไฟฟ้าชาร์ตรถ Tesla ที่บ้านกับทีม Tesla ไทย Tesla ไต้หวัน

มีนาคม 2566 ประชุมโครงงานออกแบบระบบขนส่ง logistic warehouse workshop and autonomous machine

มีนาคม 2566 ประชุมงานโปรเจ็คที่แหลบฉบัง ไปเยี่ยมงานบริษัท SI พัทยา

6 มีนาคม 2566 ต้อนรับทีมอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และเยี่ยมชมคณะและหลักสูตรหุ่นยนต์

1 มีนาคม 2566 ต้อนรับอาจารย์และน้องๆ วิศวะคอมหรือสาขา Software Engineering จากอุบลราชธานี

5-6 กุมภาพันธ์ 2566 งานวันนักประดิษฐ์ ต้อนรับพระเทพเสด็จ จัดแสดงงาน การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ / ม.เกษตรศาสตร์ & บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

29 มกราคม 2566 บริษัท ไทแทน เครน จำกัด / บริษัท พิสุทธิ์ โลจิสติกส์ จำกัด ให้นิสิตหลักสูตรเครื่องกลและการออกแบบ ปี 4 ที่สนใจออกแบบระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรร่วมกับระบบเครน

17 มกราคม 2566 ประชุมวิจัย visual servo control. Robot Project

13 มกราคม 2566 meeting research project. KUBOTA

6 มกราคม 2566 นิเทศน์สหกิจ ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร

ปี พ.ศ. 2565

ธันวาคม 2565 ผู้ใช้เข้าทดสอบ Tank Simulator

7 ธันวาคม 2565 ประชุม 2 ชม. update ระบบโรบอทเชื่อม

6 ธันวาคม 2565 ประชุมหารือเรื่องการทดสอบ 5G Sandbox วันนี้ (6 ธ.ค. 65)

2 ธันวาคม 2565 เยี่ยมชมและหาความร่วมมือด้านหุ่นยนต์ กับ National Research and Innovation agency, of the Republic of Indonesia

1 ธันวาคม 2565 มาทำงานต่อ

28 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

25-27 พฤศจิกายน 2565 เตรียมงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ by KU นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะกันได้ครับ ที่ Kubota Farm Fest 2022 https://youtu.be/SmkZpsKrlfU

24 พฤศจิกายน 2565 วิทยากรรับเชิญ เล่าประสบการณ์พัฒนาโครงการด้านวิศวกรรมออกแบบระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร

24 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอ ประชุมติดตามโครงการยุทโธ

24 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอผลงาน IEEE

พฤศจิกายน 2565 ประชุม Crane

17 พฤศจิกายน 2565 คุยกันเรื่องของ วงการ��ุ่นยนต์ ในปัจจุบัน และอนาคต

16 พฤศจิกายน 2565 Robot Tour รายวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ขอขอบคุณ EEC Automation Park

15 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะอาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพนแสน

10 พฤศจิกายน 2565 วิทยากร Robot Tour.KU Openhouse. Sriracha.

18 ตุลาคม 2565 ปิดคอร์สรายวิชา โครงงานรายวิชา https://gulfthai.com/?page_id=7850

12 ตุลาคม 2565 งานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ รับหน้าที่เป็นทีมถวายพานให้ฟ้าหญิง

10 ตุลาคม 2565 ประชุมทีมนิสิต

6 ตุลาคม 2565 แนะแนวนักเรียน สำหรับหลักสูตรนานาชาติ “เพื่อนชุมชน”

5 ตุลาคม 2565 Robotics Group Discussion and Presentation ได้รับเกียรติจาก Mr.Jack และคุณขวัญ บริษัท Leishen Intelligent System Co., LTD. ทีมวิศวกรจากประเทศจีน ตัวแทนบริษัท LSLIDAR

3 ตุลาคม 2565 ประชุมงานวิจัยหุ่นยนต์ เคยูร่วมกับบริษัท สยายคูโบต้า

30 กันยายน 2565 วิทยากร คณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 (นานาชาติ) พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

24-25 กันยายน 2565 ปฐมนิเทศ หลักสูตร Non-degree หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม

25 กันยายน 2565 ประชุมกรรมการทีมงาน IEEE Control ของประเทศไทย conference EDAS

21 กันยายน 2565 ต้อนรับนิสิตหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล แนะนำระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

16 กันยายน 2565 ต้อนรับ ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการอธิการ 42 บางกอก (42 Bangkok) สถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 กันยายน 2565 นำทีมนิสิตโปรเจ็คเข้าดูงานและทำงานจริง การพัฒนาระบบขนส่งสมัยใหม่และระบบซ่อมบำรุงร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ

8 กันยายน 2565 ต้อนรับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และเข้าดูงานห้อง robotics and automation system

3 กันยายน 2565 ต้อนรับสถานีวิทยุ มก. เข้าสัมภาษณ์ผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัย RAAS

29 สิงหาคม 2565 ประชุมโครงงานวิศวกรรม ร่วมกับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ

22 สิงหาคม 2565 ประชุม 2 ชม. kick off next gen 5G project. NT. KU. Huawei. เปิดสัญญาณ 5G 28GHz ความถี่สูง

11-13 สิงหาคม 2565 [ ] Bosch Rexroth Regional i4.0 Day 2022 ศูนย์อบรมของ bosch rexroth ที่ jurong innovation district ประเทศสิงคโปร์

10 สิงหาคม 2565 [ ] เยี่ยมชม line Automation หุ่นยนต์อุตสาหกรรม บริษัท มอสโตริ ออโตเมชั่น จำกัด นักพัฒนาระบบ Automation Machine Builder และ Automation System Integrator ที่เมืองพัทยา

4 สิงหาคม 2565 ต้อนรับทีมนายทหารจากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร วิเคราะห์การใช้งานเครื่องช่วยฝึกการขับขี่รถถัง วิจัยพัฒนาและสร้างต้นแบบใหม่ให้มีแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง

2 สิงหาคม 2565 ต้อนรับทีมวิศวกรและนักวิจัย สำนักงานใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมนักวิจัยและอาจารย์คณะวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

27 กรกฎาคม 2565 ประชุมงานวิจัย สรุปผลงานวิจัย Force Feedback

25 กรกฎาคม 2565 แสดงผลงานอนุสิทธิบัตรเครื่องยึดหลัง ในงานโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

19 กรกฎาคม 2565 ประเมินหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

12 กรกฎาคม 2565 นักเรียน ม.5 อัสสัมชัญ ศรีราชาและเหล่าอาจารย์ มาเรียนรู้หลักสูตรหุ่นยนต์นานาชาติ

10 กรกฎาคม 2565 ประเมินโครงการนักพัฒนา system developer 2022 Smart Manufacturing

1 กรกฎาคม 2565 ประชุมความร่วมมืองานวิจัยด้านวัตกรรมหุ่นยนต์ ม.เกษตรศาสตร์ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมทุนวิจัยกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

24 มิถุนายน 2565 Student orientation. Robotics and Automation System Engineering. KU. Sriracha Campus.

23 มิถุนายน 2565 ต้อนรับ Mr. Glen Goi ตัวแทนบริษัท HMS Networks จากประเทศสิงคโปร์และทีมบริษัท tech square

27 พฤษภาคม 2565 กรรมการตัดสินโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park อ.เมือง จ.ชลบุรี 27 พ.ค. 65

25 พฤษภาคม 2565 ประชุมและดำเนินงานวิจัยค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี 25 พ.ค. 65

23 พฤษภาคม 2565 ประชุมทีมที่ปรึกษา โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0

19 พฤษภาคม 2565 Kochi University of Technology (KUT) เข้าพบเพื่อร่วมหารือด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

2 พฤษภาคม 2565 Live Talk TCAS3 Admission: เครื่องกล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

30 เมษายน 2565 จัดอบรมการใช้งาน อบรมการใช้ CNC/ master cam โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

17 เมษายน 2565 สอบโปรเจ็ค – การออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ https://gulfthai.com/?p=5411

5 เมษายน 2565 Monthly meeting @ Kubota Lab.

28 มีนาคม 2565 ต้อนรับ คุณวรทธฤต เกษมสานต์ Senior Business Devolopment Officer คุณณชนก ทัศนา Senior Marketing and Communication Executive และ คุณวราทิพย์ พิพันธ์ Factory Automation Sales Manager บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

21 มีนาคม 2565 งานซ้อมใหญ่รับปริญญา

19 มีนาคม 2565 ประชุมทีมวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ร่วมงานกันใน EEC ขอบคุณ ทีมวิจัยกายภาพบำบัด / คลีนิก มหาวิทยาลัยบรูพา

14 มีนาคม 2565 โครงการอบรมพื้นฐานการประมวลภาพและปัญญาประดิษฐ์ครับ

4 มีนาคม 2565 นำเสนอโครงการวิจัย ระบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติและกล้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชเพื่อการพยากรณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช

2 มีนาคม 2565 ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics ทาง ม.​เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ช่วยดูส่วน Area 5: Robotics and Intelligence Vehicles

28 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ร่วมงานกันใน EEC วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา.เกษตรศาสตร์ วิทยาการการจัดการ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ กายภาพบำบัด / คลีนิก มหาวิทยาลัยบรูพา

11 / 14 / 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ ข้อประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ 5G

8 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมนักวิจัยกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

คณะกรรมการ Area Chair ทางด้านหุ่นยนต์ ICA-SYMP 2023 IEEE CSS Thailand

24 มกราคม 2565 พัฒนางานวิจัยต้นแบบหลังจากที่ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ใน EEC ของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีมงานบริษัทและทีมนักวิจัยด้านหุ่นยนต์

20 มกราคม 2565 คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางกลุ่มวิจัยนำแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

14 มกราคม 2565 ประชุมการต่อยอดงานวิจัยกล่องสมองกล

14 มกราคม 2565 ประชุมกับประธานบริษัทมอสโตริ การพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

6 มกราคม 2565 เข้าร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ นำเสนอผลการทดสอบการประยุกต์ใช้คลื่น ๕G กับภาคอุตสาหกรรมในกรณีศึกษาเบื้องต้น ณ. โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา รวมถึงเป็นวิทยากรต้อนรับพันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม​ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร (link)

ปี พ.ศ. 2564

24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 5G ของ กสทช. โรงแรม Holiday Inn พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และทีมงาน เยี่ยมชม 5G Sandbox ม.เกษตรศรีราชา

16 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิจัย RAAS นำแสดงนวัตกรรม ในงานสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพ

10-12 ธันวาคม ส่งทีมนิสิตแข่งขันหุ่นยนต์ 3 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

9 ธันวาคม 2564 โครงงานนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

28 ตุลาคม-7 ธันวาคม 2564 ติดตั้ง Robot Practice Classroom / ออกแบบห้องเรียนอนาคต ออกแบบห้องเรียน

28 พฤศจิกายน 2564 pitch solution ธุรกิจ cyber sercurity หัวข้อเชื่อมโยง blockchain กับ digital wallet -​ cryptography

26 พฤศจิกายน 2564 KU-Sriracha International Forum 2021 Organized by Faculty of Engineering at Sriracha VDO Youtube Post

20-21 พฤศจิกายน 2564 Hackathon ทีม Robotics Autonomous Machine โจทย์ Cyber Security Design an interoperable digital wallet to enhance privacy, security, and convenience for all.

18 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาต่อยอดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม บริษัทออมรอน กับบริษัทกลุ่ม system integrator SI เน้นพัฒนาบุคลากร และแก้ไขโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

18-20 พฤศจิกายน 2564 The 3rd International Conference on Energy and Power (ICEP2021) post1 VDO

9 พฤศจิกายน 2564 ประชุม ซ้อมจัดงาน KU Forum

5 พฤศจิกายน 2564 Interative Feel Mouse สัมผัสโลกเสมือนโลกจริง

มาเรียนกันครับ VDO Project 1 หลักสูตรหุ่นยนต์ นานาชาติ

8 พฤศจิกายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร

พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC)

28 ตุลาคม 2564 เริ่มพัฒนาห้องเรียนรู้ วางแบบการติดตั้งหุ่นยนต์การเรียนรู้ Sriracha Robotics Classrom

23 ตุลาคม 2564 ประชุมงานระบบจำลองการขับรถถัง

14 ตุลาคม 2564 ประชุมกับกรรมการผู้จัดการบริษัท ปอร์ลอร์ Exprees พัฒนาระบบลอจิสติกส์ของคนไทย 14 ตุลาคม 2564 ประชุมความร่วมมือ เกษตรศาสตร์ กับบริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส หรือ บริษัท อาร์เอฟ อีเซอร์วิส (RFE)

8 ตุลาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร – Plan to Success in Prototyping

22 กันยายน 2564 ประชุมพัฒนาบุคคลากร EEC ม.เกษตรศาสตร์

16 กันยายน 2564 ติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิต CNC

10 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร

9 กันยายน 2564 Seminar Registration Challenges and Opportunities in Autonomous Driving / Prof. John Leonard

7 กันยายน 2564 the Biomedical Engineering Seminar Session of the department of Biomedical Engineering, Mahidol University

4-5/11-12/18 กันยายน 2564 อบรม IIoT อุตสาหกรรม หลักสูตรการเขียน การใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม รูปแบบ Online (30ชั่วโมง)

31 สิงหาคม 2564 Biomedical Engineering Seminar Session of the department of Biomedical Engineering, Mahidol University / สัมมนาออนไลน์ 2021 Joint Research Program with Malaysia, Vietnam and Thailand

27 สิงหาคม 2564 คุยเรื่องหุ่นยนต์ ROS

24 สิงหาคม 2564 เสร็จการปรับปรุงห้อง พื้นห้องแลปเสร็จแล้ว Control of Industrial Machinery and Robot System Laboratory

21 สิงหาคม 2564 วิพากษ์หลักสูตร ยานยนต์สมัยใหม่ (นานาชาติ)​

9 /13 สิงหาคม 2564 ประชุมร่วมกับ KUBOTA หุ่นยนต์การเกษตร

สิงหาคม 2564 ได้รับการอนุมัติอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์แล้ว จากในงานวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องยึดหลังอัตโนมัติ

11 สิงหาคม 2564 เริ่มประชุมกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูงกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบตรวจจับสินค้าในโกดังสินค้า นำเสนอ Katoen Natie

18 กรกฎาคม 2564 English conversation class. RASE Program

4 กรกฎาคม 2564 ประชุมขยายผลผู้ประกอบการประยุกต์วิทยาการข้อมูล และระบบอัตโนมัติ

2 กรกฎาคม 2564 บรรดาผู้บริหารบริษัท katoe Natie และทีมงานผู้จัดการเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอาจารย์และนิสิตเพื่อแก้ไขโจทย์อุตสาหกรรมและสร้างนวัตกรรมและนิสิต

23-25 มิถุนายน 2564 อบรมการใช้งานเครื่อง CNC อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ทั้งภาษาค่ายเยอรมันและภาษาค่ายญี่ปุ่น

5 มิถุนายน 2564 ประชุม online สร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร ต้องการให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่

25 พฤษภาคม 2564 เรียนรู้ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ AMR ทีมบริษัทเอกชนร่วมกับทีมนิสิตพีโบ้

14 พฤษภาคม 2564 อบรมการใช้งานเครื่อง CNC และการเปลี่ยนเครื่องมือ

14-16/21-22 พฤษภาคม 2564 Workshop โครงการอบรม Advance Data Science for Intelligence Business/ Project / Project

1-2 /23-24/30 เมษายน 2564 สอน SI warrior / (+5วัน) เมษายน 2564 อบรมโครงการอบรม Advance Data Science for Intelligence Business /Post / Post / post 26 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564 กล่าวพิธีเปิดงาน โครงการอบรม Advance Data Science for Intelligence Business / post

12 มีนาคม 2564 ประชุมและหารือ​ความร่วมมือ​ ทีม​อาจารย์วิศวะ ม. เกษตรศาสตร์​ และทีมโรงไฟฟ้าบริษัทบีกริมพาวเวอร์

5 มีนาคม 2564 ทีมงานบริษัทคาทูนนาทีเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์​และการทดสอบ​ 5G​ ม.เกษตรศาสตร์​ ศรีราชา / post

4 มีนาคม 2564 ประชุมนำเสนอ Katoen Natie

21 กุมภาพันธ๋ 2564 ตรวจสอบรถถัง รถถังเข้าสู่กระบวนการซ่อมปรับปรุง และนำมาวิจัย ได้รับแนวทางจากผู้บังคับบังชาการศูนย์ม้า ถ่ายทอดมายังผู้อำนวยการและผู้ปฎิบัติงาน​ ศึกษา​ ปรับปรุง​ วิจัย​ พัฒนา

3 กุมภาพันธ๋ 2564 ประชุมนำเสนอ วช. โครงงานร่วมกับบริษัท SNC (iAGV) (link)

6 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท วัฒนา แมชชีนเทค จำกัด มาเข้าร่วมเป็นเด็กชมรมช่างซ่อมหุ่นยนต์ไทย

4 กุมภาพันธ์ 2564 งานออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับกลุ่ม​ปิโตรเคมี​แข่งกับต่่างประเทศ ได้รับโจทย์จากผู้จัดการและทีมงาน ปตท.​ GC​ME

30 มกราคม 2564 อาจารย์ประจ​ำ​หลักสูตร​ ป.โท​ Robotics​ ME​ ม.เกษตร​ บางเขน​ และนิสิต ป.โท​ เข้ามาเยี่ยมชม Lab​ ที่​ ม.เกษตร​ ศรีราชา

27 มกราคม 2564 ประชุมนำเสนอ วช. สป.อว. โครงงานวิจัย Force Feedback (link) /post

16 มกราคม 2564 Matlab OnRamp (Online Course)

ปี พ.ศ. 2563

29 ธันวาคม 2563 ร่วมนำเสนอหัวข้อวิจัยร่วมกับบริษัทมหาชน ให้กับเหล่า​ 12 ศาสตราจารย์​เทพเมืองไทย​ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมใหม่ ที่​ วช.อุตสาหกรรม​

6 ธันวาคม 2563 ยินดีต้อนรับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 5G Testbed

5 ธันวาคม 2563 ประชุมอัพเดทเทคโนโลยี​ อุตสาหกรรม​ 4.0​

2 ธันวาคม 2563 ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบ 5G ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

2 ธันวาคม 2563 ประชุมนำเสนอ Katoen Natie

1 ธันวาคม 2563 ประชุมทิศทางวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

27 พฤศจิกายน 2563 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ปีที่ 24

17 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับ​ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย​ที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับกลาง​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ​ 5จี​

16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไพบูลย์​ ผู้อำนวยการ​ EEC Automation​ Park และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล​ ม.บรูพา​ และ​ ผศ.ดร.บุญธรรม​ หัวหน้ากลุ่มวิจัย​ AMPD​ ม.เกษตรศาสตร์​ ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย​ สำหรับวิทยานิพนธ์​ของนิสิตปริญญาโท​ กลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง

11 พฤศจิกายน 2563 โรงงาน TESR Automation ค่ายยุโรปแถม MES, SQL Database, Industrial Robot, AC Drive

6 พฤศจิกายน 2563 เยี่ยมชมและหารือกับรองผู้อำนวยการ MARA: Manufacturing Automation and Robotics Academy / post

5 พฤศจิกายน 2563 อบรม PLC Open / Robot Controller / Kinematic

ทำโปรแกรมและแก้ไข Brave/SCG

30 ตุลาคม 2563 หารือระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมร่วมกับบริษท​ Bosch และ​ System​ Integrator ม.เกษตร​ ศรีราชา​ คณบดึวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา​ กลุ่มวิจัยหุ่นยนต์​ RAAS​ สำหรับการพัฒนาบุคลากร​ EEC​ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี

-23-25 ตุลาคม 2563 การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครื่อข่ายนักวิจัยและผู้ประสายงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ, โรงแรม Novotel Phuket จ.ภูเก็ต

15-16 ตุลาคม 2563 นำเรียนรายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยกับท่าน ผบ.ศม. และผู้บังคับบัญชา ที่ค่ายอดิศร โดยทีมนักวิจัยจาก​ 4 กลุ่มวิจัย​ ได้แก่ ม.เกษตร​ บางเขน​, ม.เกษตร​ ศรีราชา,​ พระจอมเกล้าพระนคนรเหนือ,​ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

14 ตุลาคม 2563 ติดตั้งอุปกรณ์ Delta Robot / Servo Motion​ Control Robotics​ Lab​ เกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตศรีราชา

9 ตุลาคม 2563 มารับปริญญากับมรสุม..ฝนลมเท ประชุมดำเนินงานโครงการวิจัย​ สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก​ พัฒนาศักยภาพกองทัพ​ ยุทโธปกรณ์และการป้องกันประเทศ​ ต่อด้วยงานซ้อมรับปริญญาที่บางเขนแบบ​ new normal

8 ตุลาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง RAAS​ ทีม​อาจารย์​ ม.เกษตรศาสตร์ เดินทางเข้าหารือความร่วมมือและร่วมพูดคุยการจัดหลักสูตรอบรมด้านโรโบติกส์ให้กับพนักงานวิศวกรของ บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูเเฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (TESM) ในเครือบริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จํากัด ผู้ผลิตโมดูลแบตเตอรี่ให้กับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

7​ ต.ค. 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ศรีราชาและทีมงานกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง​ ม.เกษตรศาสตร์​ ​เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออมรอนและประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัทออมรอนในการพัฒนาบุคลากร​และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

6 ตุลลาคม 2563 ระบบอัตโนมัติ​ในยุคสมัยนี้​ Robot​ AGV​ Automation​ 4.0​ หุ่นยนต์จาก​ line การผลิตรับ​ order แล้วผลิตชิ้นงานอัตโนมัติ​ รถ​ AGV​ มารับชิ้นงานเข้าสต็อก​ ระบบ LiDAR Sensor และระบบวัดตำแหน่งที่มีความแม่นยำ หุ่นยนต์ทำงานแบบอัตโนมัติได้แม่นยำกว่าใช้คนทำงาน// PLC HMI IIoT Robot ABB, AGV, Server, WiFi

2 ตุลาคม 2563 บุคคลภายนอกมาศึกษาดูงาน ผู้ดูงาน เป็นผู้บริหารระดับกลางกระทรวง DE และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก กำแพงแสน ณ ศูนย์ทดสอบ 5G (5G Sandbox) ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ช่วงเวลา ประมาณ 10 .00 – 12.00 น.

– 30 กันยายน 2563

– 28 กันยายน 2563 เข้าพบ​ ศาสตราจารย์​ ดร.พิชัย​ สนแจ้ง​ ผู้บริหารของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม​ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์​ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ ผู้อำนวยการ​ รองผู้อำนวยการและและผู้บริหาร​องค์กร​ เพื่อปรึกษาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

– 21 กันยายน 2563 ทีมอาจารย์ผู้ประสานงาน​ วช.​ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ​ จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง​ก็มา​ ทีม ม.เกษตรศาสตร์​ บางเขน​ ม.เกษตรศาสตร์​ ศรีราชา​ มาเยี่ยมชม SNC Group และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และดูงาน

– 10 กันยายน 2563 พา​ รมต.​ดิจิทัลฯ​ เยี่ยมชม​ 5G​ ที่​ ม.เกษตร​ ศรีราชา​ โซนพิเศษ… มหาวิทยาลัยเพื่อการเชื่อมโยงระบบดิจิทัล​ ภาคอุตสาหกรรม​ และภาครัฐและประชาชน​ กับ AIS

– 3 กันยายน 2563 ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและเทคโนโลยี​ครับ​ ให้โอกาสเรามาแชร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับท่านผู้ประกอบการ การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ” ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ โรงแรมใบหยกสกาย โดยนำเสนอด้านวิทยาการหุ่นยนต์

– 28 สิงหาคม 2563 บรรยาย ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ27 สิงหาคม 2563 / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.​ งาน Automation Expo 2020 Nice ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

– 20 สิงหาคม 2563 เปิดตัวงานเกษตรแฟร์ ศรีราชา !!!! รองอธิการบดีเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา), คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมสื่อมวลชนมาเยี่ยมวิทยาเขต DAT Super Computer และ 5G Sandbox

– 10 สิงหาคม 2563 นำทีมนิสิตนำเสนอโครงงาน​วิจัยและพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษกับผู้บริหาร Katoen Natie

– 7 สิงหาคม 2563 ทีม EEC​ HDC​ พบปะกันกันครับวันที่ทีม​ RA Robot​-Automation​ ได้เชิญทางทีม​ ม.เกษตรเข้าไปพบปะ​ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตเพิ่ม​ ได้เจอคนในวงการอุตสาหกรรมที่สนใจการพัฒนาคน​ พัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง​เครือข่าย​ มหาลัย​ วิทยาลัย​ และหน่วย​ และเอกชน

– 6 สิงหาคม 2563 งานแถลงข่าว เกษตรศรีราชาแฟร์ วันที่ 6 สิงหาคม กลุ่มวิจัย RAAS และกลุ่มวิจัย-หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมครับ

– 30 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี​ สำหรับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเขต​ EEC

– 23 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐในการเยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา​ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

– 19 กรกฎาคม 2563 สวทช​ เพื่อความร่วมมือ​กับมหาวิทยาลัยเมืองศรีราชา​ กับ EECi พัฒนานิเวศนวัฒกรรม​ คนสร้างคน

– 15 กรกฎาคม 2563 ยินดีต้อนรับ​ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยี​ ไทย-เยอรมัน​ และบริษัทเอกชน​ ในงานเปิดการทดสอบ​ machine monitoring system ผ่านระบบเครือข่าย​ ในการทดสอบการเก็บข้อมูลจากระบบเครื่องจักร​ และ​ประมวลผล​ ระบบ​ FFT

– 10 กรกฎาคม 2563 รายการ EEC Focus ช่อง TNN มาเยี่ยม ม.เกษตร ศรีราชา มาเยี่ยมศูนย์ทดสอบ 5G  https://www.youtube.com/watch?v=IlJOvW-0wKQ

– 3 กรกฎาคม 2563 ทีมงานของรองอธิการมาดูงานศูนย์ทดสอบ​ 5G​ หลัง​ COVID

– 26 มิถุนายน 2563 ประเมินหลักสูตร​ Robot​ ต่อด้วยเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์​ Python สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ​ PLC​ SCADA.​ ระบบ​ ROS robot operating system

– 25 มิถุนายน 2563 อัพเดทเทคโนโลยีกัน​ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม​ NI​ Elvis สำหรับการเรียนในยุคใหม่​ RevPi กล้องต่างๆ​ การทำระบบ​ IoT​

– 17 มิถุนายน 2563 มาทดสอบเครื่องเตาอบไฟเบอร์พลาสกัน​ครับ​ ระบบอัดลมต้องมา​ ระบบแวคคัมมา​ ระบบน้ำหล่อเย็น​ ระบบระบายอากาศ​ ระบบปิดบานประตู​ ระบบควบคุมแรงดันบวกลบ​ ควบคุมอุณหภูมิ​ การติดตั้งวัสดุ​ ระบบพีแอลซี​ ระบบสกาดา​ HMI

– 16 มิถุนายน 2563 เยี่ยมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ที่รายการ EEC Focus ที่ช่อง ทีเอ็นเอ็น TNN 16

– 10 มิถุนายน 2563 มาประชุมงานกับ ผู้จัดการโรงงาน พัฒนานวัตกรรม automation ที่เบทาโกร

สรุปโครงงานนิสิต 2562-2563

การออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
โครงงานออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องทดสอบแรงกดอัตโนมัติ
สร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดลต้าด้วย 3D Printer
การออกแบบเครื่องฉีดล้างโรงเรือนสุกร
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกถุงจากพาเลทอัตโนมัติ
การศึกษาและออกแบบเครื่องลำเลียงผลิตภัณฑ์ด้วยสายพานและหุ่นยนต์คูก้า
โปรเจคออกแบบเครื่องอบแดดเดียว
การออกแบบจิ๊กสำหรับตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงาน Cylinder 092, Cylinder 130 และ Cylinder PinR ที่ใช้กับเครื่อง CNC และเครื่อง CMM
เซ็นเซอร์อินฟราเรดสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะ

– 26 พฤษภาคม 2563 Weekly meeting มาฝึกงานที่แลป​ RAAS​ กัน​ Robotics​ and Advanced​ Autonomous​ Systems​ กับโจทย์เชิงพาณิชย์

– 20 พฤษภาคม 2563 ประชุมเรื่องหุ่นยนต์​ฆ่าเชื้อ​ COVID​-19

     –  20 มีนาคม 2563 นำเสนองานวิจัยการนำความรู้ที่มีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารกับกองทัพทหารบก

     –  19 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมมือกับบริษัท​ Flex Elec​ ในการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อตอบรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและเพื่อเข้าสู่การแลกเปลี่ยนการศึกษาในระดับนานาชาติ​ เมื่อวันที่​ 18 มีนาคม​ 2563

     –  28 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2563 ระดับภาคตะวันออกและภาคกลาง”

     –  20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา​ อาจารย์​ 2 คน​ จากบริษัท 3 คน​ คอนเฟอเร้น​กับฝรั่งอีก​ 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ

     –  5 กุมภาพันธ์ 2563 พาไปทำงานจริงที่โรงงานอุตสาหกรรม (เบลเยี่ยม) Factory 4.0 in Thailand and future trend.

     –  20 มกราคม 2563 ประชุมเติมเต็ม 5G technology กับ Anritsu Japan. #5G testbed ที่แรกของประเทศ #5G sandbox ที่แรกของประเทศ 

     –  15 มกราคม 2563 ประชุมสรุปรายงานขั้นสุดท้าย โครงการจำลองสถานการณ์ทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar Floating Simulation Test) กับบริษัท CHPP

     –  14 มกราคม 2563 มาติวเข้มเรื่องอุปกรณ์ 5G​ แบบคลาสพิเศษ จากบริษัท Anritsu PTE ltd และ Marigold technology 

ปี พ.ศ. 2562

     –  26 ธันวาคม 2562 นำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ EEC โดยทีม วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ที่สำนักงานชั่วคราวของ EEC-HDC

     –  25 ธันวาคม 2562 ประชุมติดตามความร่วมมือ ม.เกษตร กับบริษัทต่างชาติจากจีน สำหรับพัฒนาระบบหุ่นยนต์สมัยใหม่ รอบรับหลักสูตรหุ่นยนต์นานาชาติที่ศรีราชา เพื่อช่วยกันสร้างนิสิตให้เป็นบุคลากรที่ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรมจริงๆ

     –  21 ธันวาคม 2562 ปฎิบัติการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยานยนต์สมัยใหม่ หัวข้อเทคโนโลยีระบบควบคุม … โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรในเขตภาคตะวันออกให้มีความพร้อมและความสามารถในการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม

บรรยายอบรมปฏิบัติการสำหรับการควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์สมัยใหม่ด้วย ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาครับ

     –  20 ธันวาคม 2562 ความร่วมมือคณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ กับบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทย ผู้นำในการผลิตแป้งของทวีปเอเชียนานกว่า 40 ปี ในการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรสมัยใหม่ในการควบคุมการผลิต

     –  28 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับแขกจากหน่วยงานวิจัยและบริษัทจากประเทศเกาหลี ร่วมกับทาง DEPA เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทัลร่วมกัน

     –  20 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตร บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2562 กับ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา ในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

     –  5 พ.ย. สวทช. ตัวแทนคณะผู้บริหารและบริษัทจากจีน เข้าพบคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อพูดคุยแนวทางในการทำความร่วมมือกันในด้านต่างๆ และเยี่ยมชมการทำงาน 5G

     –  24 ตุลาคม 2562 ประชุมทีม KNSกับ KU ศรีราชา  กิตติพงษ์ เยาวาจา พงศกร บำรุงไทย และนิสิตประมาณ 10 คน กับทีมบริษัท คาทูนนาที

     –  11 ตุลาคม 2562 เครื่อง healthcare station รุ่นแรกเสร็จแล้วครับ สามารถวัดค่าการทรงตัวของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ

     –  10 ตุลาคม 2562 ประชุมทีม KNSกับ KU ศรีราชา กิตติพงษ์ เยาวาจา กับทีมบริษัท คาทูนนาที

     –  8 ตุลาคม 2562 ประชุมความคืบหน้าโครงการ 5G testbed 5G sandbox กระทรวงดิจิทัล

     – 5 ตุลาคม 2562 วันแรก Robotics for EEC. Faculty of engineering at Sriracha.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 15 ชุด Team Meeting บริษัท Sanyo Denki, PMC Technology Theory + Practice / learning by doing.AC Servo Motor Technology

     –  30 กันยายน 2562 ทีมอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ทีมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าไปเยี่ยมศึกษาแนวทางการพัฒนา ระบบติดตามสภาพยุทโธปกรณ์ยานพาหนะของทหาร ที่จังหวัดนครราชสีมา

     –  28 กันยายน 2562 ทดสอบป้อมปืน

     –  24 กันยายน 2562 ทีมนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน (รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระบบ 5G, Paderborn University / Frauhofer) และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมและหารือในแนวทางการพัฒนาระบบ 5G Use Case

     –  23 กันยายน 2562 งานประชุมทางวิชาการ KU Sriracha International Forum ที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประเทศเยอรมัน 

     –  21 กันยายน 2562 นำเสนอหลักสูตร Robot โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non degree เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เราจะจัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตร ศรีราชา

    –  กันยายน 2562 เปิดค่ายลับพัฒนาระบบจำลองรถถัง พันกว่า ลบ.

    –  10 กันยายน 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภามและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและหารือเรื่อง 5G Testbed

    –  6 กันยายน 2562 ประชุมงาน EV, next generation Automotive for EEC.

     –  30 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะอาจารย์สำหรับหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ รอบสุดท้าย โครงการ EEC สอนคนทำงานแล้ว หลักสูตร Non-degree เพิ่มศักยภาพบุคลากรประเทศไทย

     –  29 สิงหาคม 2562 Kasetsart Sriracha and Kochi University ความร่วมมือทางวิชาการ

     – 23 สิงหาคม 2562 ICUSA-GAME 2019 International Conference.
งานประชุมวิชาการ Inter conference 2019 ฐาน IEEE และ EI
ไปงานประชุมวิชาการ Inter conference 2019 ฐาน IEEE และ EI

     – 10 สิงหาคม 2562 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและงานวิจัย หลังจากได้รับการเชิญมาจากบริษัท ผลิตอาหารขนาดใหญ่

     – 9 สิงหาคม 2562 China collaboration. Nick from Shenzhen Yixing Robotics, Jack & Kwan from Flex Elec Corp.

    – 3 สิงหาคม 2562 Meeting with Mr. Eddie, Bosch Director, South East Asia.

     –  สิงหาคม 2562 เมื่ออธิการบดี ม.เกษตร มาเยี่ยมเยียน (5G Usecase) ทางผู้บริการมหาวิทยาลัยมองว่า ม.เกษตร ศรีราชา กำลังอยู่ในจุดที่เหมาะสมในการปรับตัว และมีความสามารถในการเดินหน้าในกลุ่ม EEC และโลกดิจิทัล แม้ว่านโยบายรัฐบาลจะต้องรัดเข็มขัด แต่แรงขับเคลื่อนยังมีอีกมากมาย

     – 16 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย

     – 13 กรกฎาคม 2562 ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาแนวทาพัฒนา 5G Use Case ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม. Faculty of engineering at Sriracha.

    –  12 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยโครงการ 5G / กลุ่มวิจัย / เปิดสถานีแท่นประจุไฟฟ้า . Faculty of engineering at Sriracha.

    –  11 กรกฎาคม 2562 ติดตั้ง CNC -MILLING CNC เครื่องกัดอัตโนมัติ. Faculty of engineering at Sriracha.

    –  9 กรกฎาคม 2562 ออกแบบระบบสกาดา SCG Rayong บริษัท เบรฟ เทคโนโลยี จำกัด

    –  8 กรกฎาคม 2562 ประชุมกับผู้บริหาร วิศวกร ฝ่ายออโตเมชั่น บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

    –  8 กรกฎาคม 2562 ทดสอบการทำงานของรถถัง M60A3 ค่ายทหารอดิศร จังหวัดสระบุรี 

    –  5 กรกฎาคม 2562 รางวัลบทความดีเด่น (Best Paper) ในงานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทราราฯ จ.อุดรธานี

    –  2 กรกฎาคม 2562 นิเทศน์นิสิตฝึกงาน บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด

    –  1 กรกฎาคม 2562 ทดสอบ NI CompactRIO, คณะวิศวกรรมศาตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  30 มิถุนายน 2562 จัดแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ งานก้าวแรกสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, คณะวิศวกรรมศาตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  30 มิถุนายน 2562 บรรยายหลักสูตรและแนะนำนิสิตใหม่ งานก้าวแรกสู่หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ), คณะวิศวกรรมศาตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  26 มิถุนายน 2562 ประธานประจำกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Section 4) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562, โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

    –  21 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะกรรมการ สกว. (อุตสาหกรรม) และ สวทช. ประชุมส่งงานโครงการวิจัยระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า (Drive Training System Using Train Driving Simulator) (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.)

    –  20 มิถุนายน 2562 ประชุมหารือระบบอัตโนมัติ เครือกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จํากัด 

    –  15x มิถุนายน 2562 ต้อนรับ หารือด้านระบบอัตโนมัติ กับบริษัท Tech Square 

    –  8 มิถุนายน 2562 ต้อนรับ รมต. กระทรวงดิจิตอลฯ และงาน MOU 5G Testbed @ EEC Sriracha

    –  30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 ติดตั้งระบบเครือข่าย 5G และทดสอบกับบริษัทเอกชน ภาคอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  27 พฤษภาคม 2562 ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาแนวทางจัดตั้ง 5G Test Bed 5G Sandbox, 

    –  24 พฤษภาคม 2562 ประชุมร่วมกับคณะทำงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ,สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

    –  23 พฤษภาคม 2562 ประชุมร่วมกับคณะทำงาน ผู้บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

    –  14 พฤษภาคม 2562 ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาแนวทางจัดตั้ง 5G Test Bed 5G Sandbox

    –  11 พฤษภาคม 2562 งาน Thai SubCon Intermach 2019, BITEC

    –  10 พฤษภาคม 2562 เข้าอบรมการใช้งานเครื่อง CNC -MILLING CNC เครื่องกัดอัตโนมัติ, บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

    –  9 พฤษภาคม 2562 นิเทศ นิสิตสหกิจ รอบ 2, Bangpoo Industrial Estate. ABB robotics Thailand.

    –  7-8 พฤษภาคม 2562 The 11th computer enginering project road show is now running in the 23th building. Faculty of engineering at Sriracha.

    –  3 พฤษภาคม 2562 นำเสนอโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Depa เพื่อพัฒนาระบบออโตเมชั่น และหุ่นยนต์สำหรับ 5G Factory 4.0 and Smart Manufacturing 

    –  3 พฤษภาคม 2562 ประชุมความร่วมมือ ABB-KU จัดตั้งศูนย์ ABB คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ทางผู้บริหาร ABB robotics วิศวกรอาวุโส ร่วมประชุมกับคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

    –  1 พฤษภาคม 2562 ประชุมงานทำระบบอัตโนมัติและสกาดาให้ SCG ระยอง

    –  25 เมษายน 2562 ร่วมประชุมกับผู้บริหารบริษัท Bosch ร่วมกับบริษัท FIGO Robotics วันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อร่วมทำงานนวัตกรรม 4.0 Smart City Smart Industry ในเขตอุตสาหกรรม EEC, FYI Center

    –  25 เมษายน 2562 The mechanical enginering project road show, the 23th building. Faculty of engineering at Sriracha.

    –  23 เมษายน 2562 ประชุมร่วมกับฝ่ายกลาง Automation เครือบริษัทเบทาโกร ที่ดูแลโรงงานในเครือกว่า 30 โรงงาน

    –  5 เมษายน 2562 Universitat Paderborn meeting and exclusive tour of their laboratory. Faculty of Electronic, Information and Mathermatic. Paderborn Center for Parallel Computing (PC2), Universitat Paderborn

    –  3 เมษายน 2562 Universitat Paderborn meeting and exclusive tour of their laboratory. Department Product and Production Management Product Engineering, Fraunhofer Research Institute for Mechatronics Systems Design (IEM). it’s OWL Cluster management GmbH.

    –  3 เมษายน 2562 Universitat Paderborn lectures on various topics and provided us exclusive tour of their laboratory. Department, Institute of Power Electronics and Electrical Drives, Business Information Systems, International Affairs, Management School of Business Administration and Economics, Faculty of Business Administration and Economics. Universitat Paderborn

    –  1 เมษายน 2562 เข้าร่วมงาน Hannover Messe, Fraunhofer IEM, OWL clustermanagement GmbH. 

    –  มีนาคม 2562 Institute for Electric Power System (IESY) 

    –  มีนาคม 2562 Training of the trainer ร่วมกับ Prof. Seltrecht และมีความร่วมมือกับ Prof. Bünning ในการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาความรู้อาจารย์โดยนำความรู้และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันทั้งด้านการแพทย์และด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกระจายความรู้ต่อไปยังเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC. -​ กิตติพงษ์ เยาวาจา

    –  มีนาคม 2562, Institut fur Automatisierungstechnik (IFAT)​, Otto-Von-Guricke-Universitat Magdeburg 

    –  มีนาคม 2562 Feaunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF 

    –  มีนาคม 2562 Institut für Mobile Systeme, Otto von Guericke University Magdeburg  

    –  มีนาคม 2562 OVGU – Otto von Guericke University Magdeburg

    –  15 มีนาคม 2562 รับเครื่อง HORIBA เครื่องวัดควันดำ รุ่นใหม่

    –  14-15 มีนาคม 2562 งานครบรอบ 20 ปี คาทูนาที Katoen Natie นำเสนอหลักสูตรนานาชาติด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ชุดทดลองระบบควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อจำลอง และระบบกายภาพบำบัดด้วยเทคโนโลยีภาพและการจับการเคลื่อนไหว และนำเสนอร่วมกับหน่วยงาน DEPA  

    –  15 มีนาคม 2562 Engine Dynamometer ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.

    –  x มีนาคม 2562 ประชุมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ABB Thailand ด้าน Robotics สำหรับอบรมบุคคลภายนอกและหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

   –  x มีนาคม 2562 ประชุมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation ด้านระบบ Automation สำหรับอบรมบุคคลภายนอกและหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

    –  x มีนาคม 2562 ทีมอาจารย์กลุ่มวิจัย RAAS เข้าร่วมเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัทเครือ Katoen Natie Thailand

    –  22-23 กุมภาพันธ์ 2562 เยี่ยมชมโรงงานแบรนด์ Kyra พิษณุโลก ความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ผู้บริหารโรงงานและเจ้าของแบรนด์

    –  20 กุมภาพันธ์ 2562 เยี่ยมโรงงานผลิตแปรรูปไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – อาหารแปรรูปมีนบุรี 2.

    –  19 กุมภาพันธ์ 2562 วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

    –  19 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอผลงานวิศวกรรม New Design Drone เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับนิสิตต่างชาติ โครงการ International Exchange Program 

    –  18 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมและเข้าดูงานรถถัง 

    –  15 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตสหกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ร่วมทำโครงงานพัฒนาหุ่นยนต์ ABB สำหรับชงกาแฟให้ร้านกาแฟ

    –  8 กุมภาพันธ์ 2562 ดีอี เปิดศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ ม.เกษตร ศรีราชา นำเสนอโครงการทดสอบระบบ 5G สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ควบคุมทางไกล พาหนะขนส่งอัตโนมัติ และระบบกล้องอัจฉริยะสำหรับกายภาพบำบัด

    –  8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท Premium plm สำหรับโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ Siemens Solid Edge University และได้ติดตั้งให้จำนวน 8 ชุด สำหรับกลุ่มวิจัยและอื่นๆ รวมกว่า 30 ชุดแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

    –  1 กุมภาพันธ์ 2562 เยี่ยมโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ผลิตกระดาษทิชชู่

    –  1 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับอาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Singapore University of Technology and Design ที่จัดตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัย MIT 

    –  28 มกราคม 2562 ประชุมหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเครื่องยนต์ดีเซลติดก๊าซในเชิงพาณิชย์

    –  25 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และตัวแทนกลุ่มวิจัย เข้าพบปะกับทีมงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเรื่องงานวิจัยและวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการผลิตและกลั่นปิโตรเลี่ยม

    –  25 มกราคม 2562 ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ smart city , บริษัท มอสโตริ จำกัด

    –  18-20 มกราคม 2562  รายการ TSAE student formula ทีม Kusfen#8 สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์.

    –  17 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาหารือร่วมกับบริษัทชั้นนำประเทศเบลเยี่ยม Katoen Natie Thailand

    –  14 มกราคม 2562 ทดสอบรถ Bira Circuit

    –   มกราคม 2562 ทีมอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปิดโครงการฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

    –  7-10 มกราคม 2562 คอร์ส Solidworks Essential 4 วัน Solidworks ศูนย์อบรม Deti บางนา

      ปี พ.ศ. 2561

    –  19-21 ธันวาคม 2561 อบรม Allen Bradley RS5000 Advance มาตรฐาน IEEE

    –  14 ธันวาคม 2561 ประเมินโครงการ สกว. TRF ROBOT โครงการพัฒนากระบวนการเชื่อมประกอบโครงตู้สวิซเกียร์ด้วยระบบหุ่นยนต์เชื่อมแขนกล สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI

    –  11 ธันวาคม 2561 ประชุมการพัฒนาระบบออโตเมชั่นร่วมระหว่างบริษัทเบทาโกรและ ม.เกษตรศาสตร์ 

    –  7 ธันวาคม 2561 ประชุมกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

    –  5 ธันวาคม 2561 สอบประเมินนิสิตในรายวิชา Engineering Measurements คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

    –  30 พฤศจิกายน 2561 ประชุมและเยี่ยมชมระบบออโตเมชั่น โรงงานบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช บ้านค่าย ระยอง

    –  22-25 พฤศจิกายน 2561 นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันรอบสุดท้าย Smart Agricultural Robot Contest 2018 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ Park @ Siam (Siam Square).

    –  21 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณะรัฐประชาชนจีน Heilongjiang Academy of science เป็นสถาบันวิจัย 1 ใน 23 แห่งของจีน ดูแลและจัดสรรทุนให้ศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยประมาณ 40 กว่าแห่ง เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิจัย RAAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  15 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนกลุ่มวิจัย RAAS เข้าหารือด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา หลักสูตรใหม่และจัดอบรม ร่วมกับบริษัท มอสโทริ

    –  8 พฤศจิกายน 2561 นำเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัย KURDI

    –  6 พฤศจิกายน 2561 กรรมการหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมรักษาการรองวิชาการคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมแผนเร่งผลักดันหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นหลักสูตรแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

    –  2 พฤศจิกายน 2561  ต้อนรับที่ปรึกษาเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้บริหาร- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตกำลังคน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะอาจารย์จากประเทศเยอรมัน มหาวิทยาลัย Universität Magdeburg เยี่ยม RAAS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    –  31 ตุลาคม 2561 ดูงาน และประชุมหารือระบบอัตโนมัติ โรงงานบริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด ฺBDT และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด

    – 26 ตุลาคม 2561 ประชุมหารือระบบอัตโนมัติ โรงงาน Betagro LR2 

    – 22 ตุลาคม 2561 งานรับปริญญานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

    –  19 ตุลาคม 2561 งาน ESD for industrial 4.0 โดย บริษัท มอสโทริ จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ. อาคาร หอสมุอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    –  11 ตุลาคม 2561 ร่วมที่ประชุมอธิการบดีด้านยานยนต์สมัยใหม่ ที่ตึก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    –  20 กันยายน 2561 งานปิดโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จังหวัดชลบุรี ได้ต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อทดแทนแรงงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ บริษัท พีแอลเค ฟู๊ค จำกัด

    –  10 กันยายน 2561 เข้าหารือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อร่วมทำวิจัยกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ และ อ.ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์ คณบดีและรองคณบดีคณะบดีกายภาพบำบัด

    –  7 กันยายน 2561 นำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม RAAS KU ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมอัตโนมัติชาญฉลาด รอบสุดท้าย

    –  5-6 กันยายน 2561 Pet Focus และ Betagro LR2 เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติ ระบบออโตเมชั่นและการควบคุมคุณภาพ

    –  1-2 กันยายน 2561 วิทยากรโครงการอบรม Arduino: Arduino Programming for Alpha Robot  

    –  28 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ SCADA ที่สถาบันวิทยสิริเมธี Vistec ปตท.

    –  24 สิงหาคม 2561 งานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ทีม KUSFEN นำเสนอผลงาน

    –  20 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ SCADA ที่สถาบันวิทยสิริเมธี Vistec ปตท.

    –  19 สิงหาคม 2561 งานแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2018 รอบแรกในงานวันวิทยาศาสตร์ ไบเทค เมืองทองธานี    –  14 – 17 สิงหาคม 2561นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference ICAICTA 2018
     –  1-3 สิงหาคม 2561 นำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม RAAS KU ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมอัตโนมัติชาญฉลาด รอบแรก

    –  24 กรกฎาคม 2561ต้อนรับบริษัท Aurrora ประเทศรัสเซีย การพัฒนาโครงการสร้างดาวเทียมร่วมกับประเทศไทย ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์

    –  21-22 กรกฎาคม 2561 เป็นวิทยากรโครงการ การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงที่ 1 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Robotics with LEGO mindstorms) โครงการ วมว. (SCiUS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

เยี่ยมโรงงานและนิเทศน์นิสิต​ ที่โรงงาน radicon​ transmission

    –  25 มิถุนายน 2561 ประชุมโครงการวิจัยระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า (Drive Training System Using Train Driving Simulator) (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    –  11-13 มิถุนายน 2561 โครงการปฎิวัติการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แบบ Flip Classroom บางแสน

    –  7 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมชมภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เรื่อง Project-Based Learnning คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    –  20-21 เมษายน 2561 วิทยากรโครงการอบรม LabVIEW Course: LabVIEW Basic Programming with Arduino Interface

    –  10-11 มีนาคม 2561 โครงการปฎิวัติการสอน 4.0 โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรแบบ Project-Based เมื่อ 10-11 มีนาคม 2561 ศูนย์อบรมพลังงาน ระยอง

    –  1-3 กุมภาพันธ์ 2561 นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันรอบสุดท้าย TSAE Auto Challenge – Student Formula 2018

ปี พ.ศ. 2560

    –  8 ธันวาคม 2560 ประชุมนำเสนอและประเมินรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร  

    –  24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

    –  22 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมชมระบบอัตโนมัติที่ Italian-Thai Phase II Suwannabhumi Airport พร้อมคณะนิสิต

    –  22 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมชม Wirtgen (Thailand) พร้อมคณะนิสิต

    –  21 กรกฎาคม 2560  The 3rd Automotive Engineers Forum in Bangkok ณ ชั้น 22 Centara Grand and Bangkok Convention Center Central World

    –  20 กรกฎาคม 2560  The 1st Robotics Engineers Forum in Bangkok ณ ชั้น 22 Centara Grand and Bangkok Convention Center Central World

    –  17-19 กรกฎาคม 2560 อบรมหลักสูตร Machine Design ที่ Machinery and Automation System Center สถาบันไทย-เยอรมัน TGI

    –  12-14 กรกฎาคม 2560 อบรมหลักสูตร RobotStudio 

    –  3 กรกฎาคม 2560 นิเทศน์นิสิตฝึกงาน อิตาเลี่ยนไทย

    –  26-30 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตร Siemens PCS7

    –  19-23 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตร Siemens WinCC

    –  12-16 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตร Siemens S7 Programming I

    –  5-9 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตร Sinamic S120

    –  2 มิถุนายน 2560 เยี่ยมชมการทำงานป้อมปืนอัตโนมัติของ Kongsberg (Norway) ที่บริษัท อู่ ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรสาฅร

    –  11 พฤษภาคม 2560 นิทรรศการ Energy Efficiency Week 2017, money expo, ไบเทคบางนา

    –  7 พฤษภาคม 2560 นิทรรศการ Architect, ไบเทคบางนา

    –  6 พฤษภาคม 2560 สัมมนา Newton Fund day

    –  5 พฤษภาคม 2560 นิทรรศการ IP Fair, maker, ไบเทคบางนา

    –  3 พฤษภาคม 2560 ถ่ายทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

    –  1-2 พฤษภาคม 2560 จัดแสดงโครงงานนิสิต (นิสิต) เส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา

    –  29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 Course@ Life University#Life Uni “Life Purpose and Passion” by coach Vasanth 

    –  27-28 เมษายน 2560 อบรม jW

    –  20-21 เมษายน 2560 อบรม มาตรฐานวิชาชีพ

    –  7 เมษายน 2560 เครื่องฉีดพลาสติก RDipT

    –  27 มีนาคม 2560 อบรม NI โดย PowerDrive

    –  24 มีนาคม 2560 อบรม Omron

    –  17 มีนาคม 2560 อบรม Omron

    –  14-15 มีนาคม 2560 อบรมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB ด้วยและการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม RobotWare 6.0 (UK R752), Simon Turner, บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

    –  4 มีนาคม 2560 ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและเสนอแนวทางการบริหารโครงการสหกิจศึกษาที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

    –  2 มีนาคม 2560 อบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล 

    –  12 มกราคม 2560 อบรมการใช้งานเครื่องมือ Tensile Test, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ปี พ.ศ. 2559

    –  26 ธันวาคม 2559 จัดแสดงผลงาน ป้อมปืนใหญ่ สัมมนาเรื่อง พัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ, โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล

    –  1 ธันวาคม 2559 จัดแสดงระบบจำลองการขี่ขับรถไฟฟ้าตันแบบ III (Driving Train Simulator, Prototype III) ในนิทรรศการ Smart Rail Asia & Transport Infrastructure Asia 2016 ณ สถานีมักกะสัน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 1-2 ธันวาคม 2559 

    –  25 พฤศจิกายน  2559 ประชุมหารือกับทีมงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมและผู้ทรง กัปตัน อาคม 

    –  25 พฤศจิกายน  2559  The 5th Joint Seminar on Control Systems 2016

    –  24 พฤศจิกายน  2559 

    –  18 พฤศจิกายน  2559 New Flash Point Lab costs 25 grand $.

    –  เยี่ยมชมปืน ที่ ชลบุรี

    –  15 กรกฏาคม 2559 เยี่ยมชมและสัมมนาเรื่องการพัฒนาอาวุธปืนระยะไกล ที่

    –  14 กรกฏาคม 2559 เยี่ยมชมป้อมปืนใหญ่ ที่

    –  13 มิถุนายน 2559 ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

    –  6 มิถุนายน 2559 ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

    –  18- ตุลาคม 2559 อบรมโครงการ Space Science School ณ. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ APSCO ISSI Gistda โดยความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ., Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), International Space Science Institute in Beijing (ISSI-BJ), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    –  6 ตุลาคม 2559 เยี่ยมชมดูงานห้องทดสอบปฏิบัติการ, อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

    –  16 กันยายน 2559  bosch collaboration  Bosch Automotive (Thailand)@Amata city Rayong

    –  12-14 กันยายน 2559  โครงการอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 2)

    –  9 กันยายน 2559 เยี่ยมชมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Yaskawa Robot แหลมฉบัง

    –  30 สิงหาคม 2559 สัมมนา SCG & University Collaboration : SCG Open House, ห้อง Hall2 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่

    –  8 สิงหาคม 2559 สัมมนา Towards practical use of automatic driving vehicles – Issues to be considered and solved from a researcher’s point of view, Room 2401, SIIT, Bangkadi Campus. by Prof. Dr. Manabu OMAE. Keio University, Japan, omae@sfc.keio.ac.jp

    –  29 กรกฏาคม 2559 ปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

    –  20 กรกฏาคม 2559 ประชุมงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิตที่ Bosch Automotive (RBTA) จ.ระยอง    –  13 กรกฏาคม 2559  อบรมเรื่อง Intensive course application (Signaling and Train Control application) โดย Mr.Shitego Hiraguri, Director of Signaling and Transport Information Technology Division, Railway Technical Research Institute, JAPAN ที่ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ
    –  12 กรกฏาคม 2559 เยี่ยมชมฝ่ายช่างการบินไทย (สุวรรณภูมิ) และนิเทศน์นิสิตฝึกงาน
    –  27-28 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิทยาเขตศรีราชา

    –  16 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนนักวิจัยเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคืนภาษี 300 % สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    –  15 มิถุนายน 2559 อบรมสัมมนา Matlab & Simulink Automotive Seminar 2016

    –  13 มิถุนายน 2559 ขึ้นทะเบียนกรรมการประจำกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    –  26 พฤษภาคม 2559  อบรมเทคโนโลยีสแกนเนอร์สามมิติและการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ Artec3D โดยบริษัท แอพพลิแคด จำกัด 

    –  25 พฤษภาคม 2559  อบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติและการใช้งานเครื่องปริ้นสามมิติ Dimension Elite โดยบริษัท แอพพลิแคด จำกัด

    –  23 พฤษภาคม 2559 เยี่ยมชมสายการผลิตประกอบเครื่องยนต์ และพิธีมอบบริจาครถรถยนต์ที่ใช้แล้วหลังการทดสอบเพื่อแก่การศึกษาปี 2559 จากบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

    –  2 พฤษภาคม 2559 สัมมนาด้านหุ่นยนต์และวิทัศน์หุ่นยนต์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

    –  8 เมษายน 2559 ประชุมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    –  7 เมษายน 2559 สัมนา – Workshop, CarSim Semina and Hand On Workshop

    –  16 มีนาคม 2559 จัดแสดงระบบจำลองการขี่ขับรถไฟฟ้าตันแบบ II (Driving Train Simulator, Prototype II) ในนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของคนไทยและต่างประเทศ (Thai Rail Industry Symposium and Exhibition) ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง  KU Rail และ AMR Asia 

    –  25 กุมภาพันธ์ 2559 การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Aerosol Measurement in Combustion” โดย Ph.D. Khoo, Yong Chuan จากบริษัท TSI Instruments Singapore Pte Ltd. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

    –  11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมหารือพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้าน Smart Vehicle ร่วมกันระหว่างบริษัท สามมิตรกรุ๊ปโฮลติ้ง และสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีสแควร์

    –  2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 54 ของ ม.เกษตรศาสตร์

    –  26 มกราคม 2559 ร่วมสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (กล้วยน้ำไท)

    –  22 มกราคม 2559 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีงบประมาณ 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา    –  

    –  20-21 มกราคม 2559 เยี่ยมชมสถาบันสอนนักบินพาณิชย์ ประชุม และร่วมพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนครพนม ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ จ.นครพนม

    –  15 มกราคม  สัมมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ปี พ.ศ. 2558

    –  21 ธันวาคม 2558, คณะวิจัยเยี่ยม ศึกษาดูงานซ่อมเครื่องบิน ของ บ.อุตตสาหกรรมการบิน จำกัด กองบิน 6 กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ

    –  9 ธันวาคม 2558, ประชุมระหว่าง KU Rail, AMR Asia, พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข CEO และทีมงาน บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด) 

    –  27 พฤศจิกายน 2558 จัดแสดงระบบจำลองการขี่ขับรถไฟฟ้าตันแบบ I (Driving Train Simulator, Prototype I) ในนิทรรศการ Smart Rail Congress & Expo 2015 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยความร่วมมือระหว่าง KU RAIL, AMR Asia และ BTS

    –  25 พฤศจิกายน 2558, นำคณะนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเข้าเยี่ยมชมส่วนวิศวกรรมการออกแบบ Design Engineering ของบริษัทซิเลสติกา (ประเทศไทย) จำกัด

    –  26 ตุลาคม 2558, ประชุมงานพัฒนาระบบควบคุม MFA และ MIA สำหรับโรงปูน SCG, ทีม ผจก. และวิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย , อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

    –  9 ตุลาคม 2558, ประชุมแผนงานพัฒนาระบบจานดาวเทียม และแนวทางการพัฒนาระบบ, TGI, GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    –  28 กันยายน 2558, งานสัมมนาเทคโนโลยีการบำรุงรักษาสมัยใหม่, สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน, อาคาร 17 ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

    – 22-23 กันยายน 2558 ศึกษางานและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของจานดาวเทียม และการบันทึกสัญญาณโดยทีมงานสถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมันที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    –  22 กันยายน 2558 ประชุมเรื่อง เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8, อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

    –  21 กันยายน 2558 ประชุมเรื่อง กรอบทิศทางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ของ กฟภ., อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

    –  21 สิงหาคม 2558 ประชุมระดมสมอง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”, อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    –  7-20 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศน์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 53, ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

    –  10 สิงหาคม 2558 โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการสอนและการใช้เทคโนโลยีในการสอน” ห้อง 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 

    –  ปฐมนิเทศน์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 53, ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

    –  11 สิงหาคม 2558 พิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์ซิเลสติกา ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

    –  7 สิงหาคม 2558 โครงการปฐมนิเทศน์นิสิตและพบผู้ปกครอง และ โครงการก้าวแรกสู่สาขาวิชา (เชิญ พนง. บริษัทซิเลสติกา 4 ท่าน)

    –  3 สิงหาคม 2558 สัมมนาเครือข่าย Robot Technology for the future คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    –  3 สิงหาคม 2558 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EndNoteX 7 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม”, ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)

    –  25-28 กรกฎาคม 58 สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ.กระบี่

    –  20-24 กรกฎาคม 2558 ฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

    –  15 กรกฏาคม 2558 บริษัทซิเลสติกานำหุ่นยนต์มาติดตั้งที่ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อใช้สำหรับเรียนรู้

    –  13 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมเรื่อง “ไม่ยากเลย…มาขอทุน สวพ. กันเถอะ”, ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

    –  8 กรกฎาคม 2558 อบรมสัมมนาหัวข้อ MATLAB&Simulink : Automotive Seminar 2015, บริษัท เทคซอร์ส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์, Grande Centre Point Hotel Terminal 21.

    –  30 มิถุนายน 2558 รับฟังการนำเสนอหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย KUKA Thailand, ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

    –  18 มิถุนายน 2558 ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ครั้งที่ 1/2558, อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรมประชุมและเสวนาเรื่อง EdPEX คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จากอดีตสู่ปัจจุบัน, อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม

    – 15 มิถุนายน 2558 ประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ร่วมกับ บริษัท เอ็น เอส ดับบลิว ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และร่วมกับ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด, NSW Automation (Thailand) ปทุมธานี

    –  12 มิถุนายน 2558 เข้าเยี่ยมชมหอกลั่น กระบวนการ และโรงกลั่นน้ำมัน Aromatic 1 บริษัท ป.ต.ท. (เคมีคอล) จำกัด, มาบตราพุต ระยอง

    –  15 พฤษภาคม 2558 ติดตั้งและเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ Train Driving Simulation บนขบวนรถไฟฟ้า BTS

    –  14 พฤษภาคม 2558 ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ป.ต.ท. (เคมีคอล) จำกัด, มาบตราพุต ระยอง

    –  9 พฤษภาคม 2558 ประชุมระบบ Train Driving Simulation และ Train Monitoring, บริษัท AMR Asia จำกัด, กรุงเทพ

    –  11 พฤษภาคม 2558 ประชุมร่วมมือร่างโครงการพัฒนาระบบเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเรือขุดเจาะ

    –  25 เมษายน 2558 ประชุมความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์

    –  11 เมษายน 2558 ติดตั้งและเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ Train Driving Simulation บนขบวนรถไฟฟ้า BTS 

    –  9 เมษายน 2558 เยี่ยมชมบริษัท ป.ต.ท. (เคมีคอล) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ,  มาบตราพุต ระยอง

    –  7 เมษายน 2558 เยี่ยมชมโรงโม่หิน และระบบควบคุม SCADA  โรงปูน SCG ท่าหลวง, สระบุรี

    –  3 เมษายน 2558 ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบการจำลองการขับขี่รถไฟฟ้า BTS ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

    –  2 เมษายน 2558 ประชุมโครงการพัฒนาระบบเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเรือขุดเจาะ

    –  25-27 มีนาคม 2558 คณะทำงานสำรวจระบบเครื่องยนต์เรือ OSV 3 ลำ สำหรับสนับสนุนแท่นขุดเจาะน้ำมัน. ปตท.สผ สงขลา

    –  11 มีนาคม 2558 เยี่ยมชม Gistda และงานความร่วมมือกับม.เกศตรศาสตร์

    –  30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2558 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 3 วิทยาเขตศรีราชา

    –  21 เมษายน 2558 สัมมา “Basic Rail Vehicle Dynamics” by Professor Dr.Mats Berg from the Royal Institute of Technology Stockholm (KTH) ม.เกษตรศาสตร์

    –  9-10 มีนาคม 2558 ประชุมสัมมา “Workshop on advanced Computing for Control and Performance Optimization:Algorithms and Applications

    –  3 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเปิดงานประชุม 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร. เจริญ ย้อนความหลัง 50 ปี .ม เกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557

    –  30 เมษายน 2557 – Invited Speakers, Advanced Natural Gas Dual-Fuel Application in Asia, 2014 Alternative Fuel and Transport Service exhibition conference, BITEC Exhibition & Convention Center, Bangkok.

    –  28-30 เมษายน 2557 – จัดงาน Alternative Fuel and Transport Service exhibition BITEC Exhibition & Convention Center, Bangkok.

Create AccountLog In Your Account